Na základe aktuálneho opatrenia rektora je od 10.3.2020 do odvolania knižnica ZATVORENÁ. Vzniknuté dlhy za výpožičky a žiadanky budú odpustené.

Knižnica v tomto období zabezpečuje komunikáciu elektronickou formou. E-mailové adresy nájdete v kontaktoch.

Aj v tejto mimoriadnej situáci je možné ďalej sa vzdelávať a uskutočňovať výskum. Prístup k elektronickej odbornej literatúre poskytujeme v maximálnom možnom rozsahu.