Vydavateľ databázy GALE poskytol neobmedzený vzdialený prístup po zadaní univerzálneho hesla Slovakia do 31.5.2020. Databáza obsahuje napríklad Financial Times, New York Times, The Economist a mnohé iné zdroje.