Vypožičané knihy z knižnice môžete vrátiť priamo na internáte. Keď sa prídete odubytovať, knihy odovzdáte pracovníkovi internátu a my potom zabezpečíme ich návrat do knižnice.