Prevádzkové a výpožičné hodiny Slovenskej ekonomickej knižnice sa v zmysle Dodatku č. 2 k Opatreniu rektora č. 1/2021 rušia do odvolania.

Potrebujete vrátiť knihu a nemáte ako? Pošlite nám ju poštou!