Potrebujete vrátiť knihu a nemáte ako? Pošlite nám ju poštou na adresu:

 

Ekonomická univerzita v Bratislave
Slovenská ekonomická knižnica
Požičovňa – návrat kníh
Dolnozemská cesta 1
852 35 Bratislava

 

Aby ste sa vyhli poplatkom za omeškanie, môžete si v katalógu predĺžiť výpožičku aj sami vo vašom konte až dvakrát, najskôr však 5 dní pred uplynutím výpožičnej doby. Výpožička sa nedá predĺžiť, ak je prekročená výpožičná doba alebo je už žiadaná inými používateľmi (je rezervovaná).

Prípadne napíšte na sek.oss@euba.sk

 

Posledná aktualizácia: 5.2.2021 11:42