V súlade s aktuálne platným uznesením vlády SR č. 77/2021 a vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva SR č. 45/2021 zo dňa  5. 2. 2021 bude Slovenská ekonomická knižnica od 22. 2. 2021 otvorená počas pracovných dní v obmedzenom režime (vrátenie a výdaj zapožičanej literatúry) od 9.00 do 14.00 hod.

 

Pre používateľov budú k dispozícii iba priestory Požičovne a tzv. Tímovky na 2. poschodí. Študovne zostávajú naďalej zatvorené. 

Pobočka Slovenskej ekonomickej knižnice na Podnikovohospodárskej fakulte v Košiciach bude od 22. 2. 2021 otvorená počas pracovných dní v obmedzenom režime (vrátenie a výdaj zapožičanej literatúry) od 9.00 do 14.00 hod. Pre používateľov budú k dispozícii iba priestory požičovne na poschodí. Odporúča sa návštevu knižnice dohodnúť vopred e-mailom na adrese alica.novotna@euba.sk.

Návšteva Slovenskej ekonomickej knižnice bude možná iba pri dodržiavaní protiepidemických opatrení. Okrem ochranného rúška sa od návštevníka vyžaduje tiež použitie vlastných ochranných rukavíc.

V súlade s príslušnými ustanoveniami vyhlášky č. 47/2021 je každý používateľ povinný preukázať sa pred vstupom do budovy Ekonomickej univerzity v Bratislave (Slovenskej ekonomickej knižnice) potvrdením o negatívnym výsledku testu na ochorenie COVID-19 alebo iným potvrdením o výnimke definovaným v citovanej vyhláške. Test nesmie byť starší viac ako 7 dní.

 

Súvisiace články:

 

Posledná aktualizácia: 18.2.2021 14:20