Slovenská ekonomická knižnica ponúka pre študentov Ekonomickej univerzity, ktorí nebývajú v Bratislave alebo v Košiciach, možnosť zasielania vyžiadaných kníh na adresu bydliska.

Postup:

  1. Urobte žiadanku/žiadanky v online katalógu SEK
  2. Napíšte e-mail na adresu sek.oss@euba.sk s informáciou, že by ste chceli doručiť knihy poštou
  3. Do mailu uveďte celé meno a presnú adresu doručenia
  4. Po obdržaní zásielky prosíme o spätnú väzbu, že Vám knihy boli doručené 

 

Posledná aktualizácia: 22.2.2021 13:14