Od 26.11.2021 do odvolania bude knižnica zatvorená.

Služby knižnice sú dostupné v elektronickej forme, telefonicky alebo poštou:

 

Požičovňa

Digitálne kópie častí dokumentov / článkov – objednávka mailom na adrese sek.bio@euba.sk

Rešerše, konzultačné služby

Vzdialený prístup k licencovaným elektronickým informačným zdrojom

  • vzdialený prístup cez VPN pomocou školského konta IDM
  • vzdialený prístup bez VPN sme zhrnuli v článku #ZostanDoma
SEK e-kompas prístupu k univerzitným e-zdrojom 2021
E-kompas prístupu k univerzitným e-zdrojom
(kliknutím na obrázok sa dostanete na čitateľnú verziu)

Evidencia publikačnej činnosti

  • Evidencia prebieha bez obmedzení. Preberacie hodiny zostávajú v platnosti.
  • Odporúča sa komunikácia elektronicky a osobne po dohode s kontaktným pracovníkom.

 

V prípade potreby sa môžete na nás obrátiť mailom na adrese sek@euba.sk alebo na konkrétnych pracovníkov.

 

Dátum publikovania: 25.11.2021