Prístupový link: https://dlnext.acm.org/

  • Prístup z univerzitnej siete NetEU (vrátane PHF, wifi a internátov): automaticky bez registrácie/prihlasovania
  • Vzdialený prístup (mimo univerzitnej siete NetEU): cez VPN pre študentov a zamestnancov EU v Bratislave; bez VPN pozri nižšie

Databáza plnotextových článkov a bibliografických záznamov z oblasti výpočtových a informačných technológií vrátane kompletnej kolekcie vydavateľa Association for Computing Machinery (ACM, Asociácia pre výpočtovú techniku). Stránka podpory

Vzdialený prístup bez použitia VPN:

  • Platforma je automaticky dostupná aj mimo prostredia EUBA v obmedzenom režime (bez prístupu k licencovanému obsahu).
  • Neobmedzený vzdialený prístup získate automaticky po registrácii vlastného konta ACM. Registrácia nemusí prebehnúť z prostredia EUBA a trvá minútu. Po prvom prihlásení sa z akademickej siete EUBA sa v konte aktivuje možnosť vzdialeného prístupu. Po 6 mesiacoch sa treba re-autorizovať, t. j. prihlásiť sa do svojho konta ACM v prostredí EUBA.

Producent: ACM

Podmienky používania: Pravidlá využívania e-zdrojov NISPEZ

Licencia: Centrum vedecko-technických informácií SR, projekt NISPEZ

 

Kontakt:

Elektronické informačné zdroje

Mgr. Bronislava Senčáková

02/6729 1614

bronislava.sencakova@euba.sk