E-zdroje dostupné v prostredí EU v Bratislave a PHF v Košiciach, vrátane internátov

K niektorým e-zdrojom je možný plný alebo čiastočný vzdialený prístup (z domu ap.)

 

EBSCOhost Research Databases

Bibliografické a plnotextové databázy z oblasti spoločenských vied

 • eBook Collection – elektronické knihy
 • Business Source Complete – podnikanie a obchod
 • EconLit with Full Text – plné texty pre ekonomický výskum
 • ERIC – vzdelávanie
 • Library Information Science & Technology Abstracts – knihovníctvo, bibliometria
 • Regional Business News – regionálne podnikanie a obchod v USA
 • Newswires – správy tlačových agentúr v reálnom čase
 • E-journals – prístupné cez EBSCO Subscription Services
 • OpenDissertations

Návody: úvodný video tutoriál, podrobný návodvideo tutoriály (kanál na Youtube), stránka podpory, letáky a iné promo materiály

Webináre – tréning: Európsky tréningový portál (bezplatné online semináre v angličtine na platforme Webex, nutná registrácia), stránka podpory

Vzdialený prístup:

 • Slúži na prístup mimo prostredia EU (z domu ap.).
 • Získate ho automaticky po registrácii vlastného konta (My EBSCOhost)Registrácia musí prebehnúť z prostredia EU a trvá minútu. Na registráciu môžete využiť aj sociálne prihlasovanie cez Google účet.
 • Obmedzenia: Po 3 mesiacoch sa treba re-autorizovať, t. j. prihlásiť sa do svojho EBSCO konta v prostredí EU. Dátum platnosti vzdialeného prístupu nájdete v nastaveniach svojho konta (Aktualizovať moje konto (Update My Account) >> Prístup (Access)).

 

GALE

Multiodborová prevažne časopisecká databáza s plnotextovým vyhľadávaním na akademické i všeobecné účely od vydavateľstva GALE. Celá databáza je rozčlenená do troch samostatných poddatabáz. Vyhľadávať sa dá buď v každej samostatne, alebo pomocou vyhľadávača PowerSearch naraz naprieč všetkými tromi:

 • Academic OneFile
  Multiodborová čiastočne plnotextová databáza odborných a vedeckých časopisov. Recenzované články z vyše 18 000 akademických časopisov a iných autoritatívnych zdrojov s rozsiahlym pokrytím v rôznych vedných disciplínach. Návod na vyhľadávanie
 • InfoTrac Custom Journal 50
  Výber 50 časopisov na mieru šitý pre Ekonomickú univerzitu. Výber je zostavený z prvých 100 časopisov z databázy Web of Science s najvyšším impact factorom v oblasti ekonómie, manažmentu, financií, logistiky a poľnohospodárstva. Zoznam vybraných vedeckých časopisov
 • General OneFile
  Multiodborová čiastočne plnotextová databáza určená na získanie všeobecného prehľadu o dianí vo svete. Články z vyše 14 000 časopisov, novín a iných zdrojov. Návod na vyhľadávanie

Stránka Gale podpory

Národná licencia SNK

 

ITC Market Analysis Tools

Súbor nástrojov na analýzu trhu od Medzinárodného obchodného centra (International Trade Center):

Registrácia:

 • Plný prístup je podmienený registráciou na inštitucionálnu emailovú adresu (@euba.sk).
 • Bez registrácie je prístup obmedzený.

Vzdialený prístup:

 • Slúži na prístup mimo prostredia EU (z domu ap.).
 • Platforma je automaticky dostupná aj mimo prostredia EU.

 

SCOPUS

Bibliografická a citačná databáza vedeckej literatúry orientovaná najmä na európsku vedeckú produkciu
Retrospektíva: abstrakty od roku 1966, citačné ohlasy od roku 1996
Zameranie: prírodné, spoločenské a humanitné vedy, zdravotníctvo

Vzdialený prístup:

 • Slúži na prístup mimo prostredia EU (z domu ap.).
 • Je automatický, bez nutnosti registrácie vlastného konta.
 • Obmedzenia: Dostupný je len v obmedzenom režime Scopus Preview, a to aj pre prihlásených používateľov. Dostupné je vyhľadávanie podľa autora, zoznam zdrojov a niektoré časopisecké metriky.

Pravidlá využívania e-zdrojov NISPEZ

 

Smarteca

Elektronická čítačka vydavateľstva Wolters Kluwer, v ktorej sú dostupné vybrané elektronické publikácie z univerzitného vydavateľstva Ekonóm. Pôvodná verzia čítacej aplikácie sa volala WK eReader.

Digitálna knižnica je dostupná na troch počítačoch cez odkaz na pracovnej ploche alebo vo webovom prehliadači na adrese smarteca.skDva počítače sú vo Všeobecnej študovni na 4. poschodí v časti EDC, tretí počítač sa nachádza v Požičovni na 2. poschodí, takže je počas semestra dostupný aj v sobotu.

Zoznam dostupných elektronických učebníc nájdete v katalógu alebo v aktualite.

 

Abstraktová a plnotextová databáza článkov z vedeckých časopisov a kapitol z knižných sérií vydavateľstva Springer Verlag
Retrospektíva: plné texty od roku 1997
Zameranie: prírodné vedy, technika, zdravotníctvo, spoločenské a humanitné vedy

Pravidlá využívania e-zdrojov NISPEZ

Archív webinárov (nielen) pre knihovníkov

 

Web of Science

Portál spoločnosti Clarivate Analytics (predtým Thomson Reuters) k databázam:

 • Current Contents Connect - bibliografická databáza, ktorá poskytuje kompletné bibliografické údaje z viac ako 10 tisíc renomovaných celosvetových vedeckých časopisov a kníh. Obsahuje 7 edícií: Life Sciences; Clinical Medicine; Agriculture, Biology & Environmental Sciences; Physical, Chemical & Earth Sciences; Engineering, Computing & Technology; Social & Behavioral Sciences a Arts & Humanities s retrospektívou od roku 1998
 • Web of Science Core Collection - bibliografická a citačná databáza, ktorá slúži ako primárny zdroj pre vyhľadávanie renomovaných vedeckých informácií a hodnotenie vedeckej publikačnej činnosti. Obsahuje 8 hlavných citačných indexov a 2 chemické indexy:
  1. Science Citation Index Expanded (SCIE): od roku 1985
  2. Social Sciences Citation Index (SSCI): od roku 1985
  3. Arts and Humanities Citation Index (A&HCI): od roku 1985
  4. Emerging Sources Citation Index (ESCI): od roku 2015
  5. Conference Proceedings Citation Index-Science (CPCI-S): od roku 1990
  6. Conference Proceedings Citation Index-Social Sciences&Humanities (CPCI-SSH): od roku 1990
  7. Book Citation Index-Science (BKCI-S): od roku 2005
  8. Book Citation Index-Social Sciences & Humanities (BKCI-SSH): od roku 2005
  9. Current Chemical Reactions (CCR-Expanded): od roku 1985
  10. Index Chemicus (IC): od roku 1993
 • InCites Journal Citation Reports (JCR) - poskytuje analytické nástroje na evaluáciu ohlasov časopisov (Journal Impact Factor, IF)
 • InCites Essential Science Indicators (ESI) - nástroj na analýzu vedcov, inštitúcií, krajín i vedeckých publikácií v databáze Web of Science Core Collection
 • Web of Science Citation Connection - regionálne a špecializované databázy a indexy - primárny zdroj na vyhľadávanie špecializovaných vedeckých informácií a dát

Materiály:  video tutoriály (kanál na Youtube)

Tréning (SR, ČR): kalendár webinárov (bezplatné online webináre v slovenčine alebo češtine na platforme Webex, nutná registrácia), stránka podpory

Tréning: tréningový portál, kalendár webinárov (všetky jazyky)

Vzdialený prístup:

 • Slúži na prístup mimo prostredia EU (z domu ap.).
 • Získate ho automaticky po registrácii vlastného konta. Registrácia musí prebehnúť z prostredia EU a trvá minútu.
 • Obmedzenia: Po 6 mesiacoch sa treba re-autorizovať, t. j. prihlásiť sa do svojho WoS konta v prostredí EU.

Pravidlá využívania e-zdrojov NISPEZ

 

Kontakt:

Elektronické informačné zdroje

Mgr. Bronislava Senčáková

02/6729 1614

bronislava.sencakova@euba.sk