Dostupnosť z akademickej siete EUBA

Licencované e-zdroje sú automaticky dostupné v prostredí EU v Bratislave a PHF v Košiciach, vrátane internátov

 

SEK e-kompas prístupu k univerzitným e-zdrojom 2021
E-kompas prístupu k univerzitným e-zdrojom
(kliknutím na obrázok sa dostanete na čitateľnú verziu)

 

Dostupnosť mimo akademickej siete EUBA

Najpohodlnejšou možnosťou je prístup cez VPN. Ak nemôžete používať VPN dlhodobo, oplatí sa aspoň na vytvorenie, autorizovanie či re-autorizovanie účtov do jednotlivých databáz.

Vzdialený prístup cez VPN

 • Zamestnanci a študenti EU majú vzdialený prístup cez virtuálnu privátnu sieť (VPN) z domu rovnako ako keby boli na univerzite alebo internáte.
 • Návod na inštaláciu, konfiguráciu a používanie klienta VPN nájdete na univerzitnej stránke E-learning. (Návod pre zariadenia s macOS tu.)
 • Do klienta VPN sa prihlásite svojím školským kontom do portálu IDM (Moodle, eSkúška). Prihlasovacie meno je v tvare jmrkvicka1. Prístupové údaje ste dostali emailom pri zápise alebo nástupe do zamestnania, nájdete ich tiež v doručenej pošte podľa kľúčového slova „eduroam“. Podrobnosti o prihlásení nájdete v návode Skúšanie online. Prípadný reset hesla rieši Centrum informačných technológií EUBA prostredníctvom žiadosti na EUBA Helpdesk System.

Vzdialený prístup bez VPN

 

Rýchla navigácia:

 

EBSCOhost Research Databases

Bibliografické a plnotextové databázy z oblasti spoločenských vied na platforme EBSCOhost:

 • Business Source Complete
  • podnikanie, obchod, ekonómia
  • obsahuje aj nečasopisecké zdroje ako reporty pre odvetvia, krajiny, podniky, SWOT analýzy, ďalej prípadové štúdie, knihy, finančné údaje, konferenčné zborníky či autorské profily najcitovanejších autorov
  • produktové informácie vrátane zoznamu titulov
 • EconLit with Full Text
  • databáza pre ekonomický výskum od Americkej ekonomickej asociácie (AEA)
  • obsahuje plné texty takmer 600 ekonomických časopisov vrátane titulov AEA, ďalej abstrakty, indexy a citácie ekonomickej literatúry od roku 1886
  • produktové informácie vrátane zoznamu titulov
 • eBook Collection – kolekcia elektronických kníh
  • základná kolekcia 49 kníh
  • Open Access Monograph Collection – rozsiahla multiodborová kolekcia takmer 4 300 e-kníh v režime otvoreného prístupu (OA) od renomovaných univerzitných a vedeckých vydavateľov hlavne v anglickom a nemeckom jazyku. Všetky tituly sú DRM-free, takže sa dajú voľne sťahovať a zdieľať (úplne bez použitia Adobe ID).
 • Regional Business News – regionálne podnikanie a obchod v USA a Kanade (produktové informácie)
 • Newswires – odborné spravodajstvo USA v reálnom čase, 30-denný archív
 • ERIC (Education Resources Information Center) – vzdelávanie (produktové informácie)
 • LISTA (Library Information Science & Technology Abstracts) – bezplatná databáza pre knihovníctvo a informačnú vedu (produktové informácie)
 • MEDLINE – bibliografická databáza z oblasti biomedicíny a zdravotníctva (produktové informácie)
 • OpenDissertations – bezplatná plnotextová databáza diplomových a dizertačných prác (produktové informácie); dostupné aj z otvorenej platformy openDissertations.org
 • E-journals – časopisy prístupné cez služby predplatného EBSCO Subscription Services

Návody, tutoriály, webináre:

Mobilná aplikácia: EBSCO mobile

Vzdialený prístup bez použitia VPN:

 • Získate ho automaticky po registrácii vlastného konta (My EBSCOhost).
  • Registrácia musí prebehnúť z prostredia EUBA (alebo cez VPN) a trvá minútu. Na registráciu môžete využiť aj sociálne prihlasovanie cez účet Google.
  • Ak nemáte možnosť navštíviť EUBA, účet vám môže administrátor zriadiť nadiaľku. Napíšte emailovú žiadosť na kontakt v zelenom boxe naspodku stránky, v ktorej uvediete svoj preferovaný registračný email (univerzitný alebo súkromný).
  • S vlastným kontom môžete využívať výhody vlastnej zložky My EBSCOhost Folder (videonávod) a tiež sa prihlásiť do vyhľadávacej služby EBSCO Discovery Service.
 • Obmedzenia: Po 365 dňoch sa treba re-autorizovať, t. j. prihlásiť sa do svojho konta My EBSCOhost v prostredí EUBA.
  • Ak nemáte možnosť navštíviť EUBA, účet vám môže administrátor re-autorizovať nadiaľku. Napíšte emailovú žiadosť na kontakt v zelenom boxe naspodku stránky, v ktorej uvediete svoj registračný email a používateľské meno.
  • Dátum platnosti vzdialeného prístupu nájdete v nastaveniach svojho konta (Aktualizovať moje konto (Update My Account) >> Prístup (Access)). Afiliácia sa s každým prihlásením z akademickej siete EUBA obnoví na 3 mesiace.

 

ACM Digital Library

Databáza plnotextových článkov a bibliografických záznamov z oblasti výpočtových a informačných technológií vrátane kompletnej kolekcie vydavateľa Association for Computing Machinery (ACM, Asociácia pre výpočtovú techniku). Stránka podpory

Vzdialený prístup bez použitia VPN:

 • Platforma je automaticky dostupná aj mimo prostredia EUBA v obmedzenom režime (bez prístupu k licencovanému obsahu).
 • Neobmedzený vzdialený prístup získate automaticky po registrácii vlastného konta ACM. Registrácia nemusí prebehnúť z prostredia EUBA a trvá minútu. Po prvom prihlásení sa z akademickej siete EUBA sa v konte aktivuje možnosť vzdialeného prístupu. Po 6 mesiacoch sa treba re-autorizovať, t. j. prihlásiť sa do svojho konta ACM v prostredí EUBA.

Pravidlá využívania e-zdrojov NISPEZ

 

Business Source Complete

Špecializovaná databáza pre podnikanie a obchod dostupná na platforme EBSCOhost.

 • podnikanie, obchod, ekonómia
 • obsahuje aj nečasopisecké zdroje ako reporty pre odvetvia, krajiny, podniky, SWOT analýzy, ďalej prípadové štúdie, knihy, finančné údaje, konferenčné zborníky či autorské profily najcitovanejších autorov
 • produktové informácie vrátane zoznamu titulov

 

EconLit with Full Text

Špecializovaná plnotextová databáza pre ekonomický výskum dostupná na platforme EBSCOhost.

 • databáza pre ekonomický výskum od Americkej ekonomickej asociácie (AEA)
 • obsahuje plné texty takmer 600 ekonomických časopisov vrátane titulov AEA, ďalej abstrakty, indexy a citácie ekonomickej literatúry od roku 1886
 • produktové informácie vrátane zoznamu titulov

 

IEEE/IET Electronic Library (IEEE Xplore)

Plnotextová databáza článkov z časopisov, konferenčných zborníkov a technických noriem z oblasti informačných a komunikačných technológií, elektrotechniky a elektroniky vrátane kompletnej kolekcie inštitútu IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inštitút elektrických a elektronických inžinierov). Stránka podpory

Vzdialený prístup bez použitia VPN:

 • Neobmedzený vzdialený prístup získate automaticky po registrácii vlastného konta IEEE. Registrácia nemusí prebehnúť z prostredia EUBA a trvá minútu. Po prvom prihlásení sa z akademickej siete EUBA na vlastnom prenosnom zariadení sa v konte aktivuje možnosť vzdialeného prístupu pre konkrétne zariadenie a webový prehliadač. Po 90 dňoch (alebo po vymazaní cookies) sa treba re-autorizovať, t. j. prihlásiť sa do svojho konta IEEE na svojom zariadení v prostredí EUBA.

Pravidlá využívania e-zdrojov NISPEZ

 

ITC Market Analysis Tools

Súbor nástrojov na analýzu trhu od Medzinárodného obchodného centra (International Trade Center):

Tréning a podpora: Learning Corner

Registrácia:

 • Plný prístup je podmienený registráciou na inštitucionálnu emailovú adresu (euba.sk, euke.sk, student.euba.sk, student.euke.sk).
 • Bez registrácie je prístup obmedzený.
 • V rámci podpory obchodu je od júla 2021 do 31.12.2022 plný prístup bezplatný pre všetkých používateľov z Európskej únie, t. j. akceptované sú aj neinštitucionálne emailové adresy. Viac info >>

Vzdialený prístup: Platforma je automaticky dostupná aj mimo prostredia EUBA.

 

Platforma ProQuest

Platforma ponúka prístup k niekoľkým databázam obsahujúcim rôzne druhy dokumentov multiodborového zamerania a umožňuje efektívne vyhľadávanie, používanie a zdieľanie informácií. Vyhľadávať sa dá buď naprieč celou platformou alebo v konkrétnej databáze. Využiť môžete aj prehliadanie podľa odborov.

 • ProQuest Central – plnotextová multidisciplinárna databáza odborných a vedeckých časopisov, novín, priemyselných a obchodných správ a kníh.
 • ProQuest Dissertations & Theses Global (PQDT Global) – celosvetovo najväčšia abstraktová a plnotextová databáza záverečných a kvalifikačných prác
 • ProQuest Ebook Central – plnotextová multioborová databáza okolo 30 000 odborných a vedeckých kníh z kolekcie Academic Complete
  • Prístup k tejto databáze je možný aj cez samostatnú platformu ProQuest Ebook Central (predtým ebrary), na ktorej je práca s e-knihami pohodlnejšia. Podrobnejší popis databázy nájdete kliknutím na link v predošlej vete.
  • Neprihláseným používateľom umožňuje čítanie knihy online. S vlastným kontom Ebook Central umožní tlačiť kapitolu, stiahnuť celú knihu vo formáte PDF/epub alebo ukladať knihy do Knihovničky (Bookshelf). Konto do Ebook Central je odlišné od hlavného proquestového konta My Research; samotné konto My Research nestačí na plnohodnotnú prácu s e-knihami na platforme ProQuest.

Tréning a podpora:

Vzdialený prístup bez použitia VPN:

 • Platforma je od júna 2020 automaticky dostupná aj mimo prostredia EUBA v obmedzenom režime (okresané možnosti vyhľadávania; bez prístupu k licencovaným plným textom).
 • Vzdialený prístup pomocou vlastného konta My Research nie je možný.

Pravidlá využívania e-zdrojov NISPEZ

 

Platforma ProQuest Ebook Central

Platforma umožňuje prístup k plným textom multiodborovo zameranej databázy obsahujúcej okolo 30 000 odborných a vedeckých kníh z kolekcie Academic Complete. (E-knihy sú prístupné aj z platformy ProQuest.)

 • Využiť môžete vyhľadávanie alebo prehliadanie po odboroch.
 • Obsahuje knihy z kolekcie Business & Economics vydavateľstva MIT Press (361 kusov), Oxford University Press (521), de Gruyter (962), Harvard University Press (145), Springer (841), tiež knihy v češtine.
 • Dostupná je multiodborová kolekcia kníh s otvoreným prístupom Open Access Complete od vedeckých a univerzitných vydavateľstiev (cca 2 400 titulov prevažne v angličtine, nemčine a francúzštine).
 • Neprihláseným používateľom umožňuje čítanie knihy online.
 • S vlastným kontom do Ebook Central umožní stiahnuť kapitolu alebo celú knihu vo formáte PDF/epub alebo ukladať knihy do Knihovničky (Bookshelf). Konto do Ebook Central (pôvodne ebrary) je odlišné od hlavného proquestového konta My Research

Tréning a podpora:

Vzdialený prístup bez použitia VPN:

 • Získate ho automaticky po registrácii vlastného konta Ebook Central.
  • Registrácia musí prebehnúť z prostredia EUBA (alebo cez VPN) a trvá minútu. Registračný link je platný len z akademickej siete EUBA.
  • Ak nemáte možnosť navštíviť EUBA, účet vám môže administrátor zriadiť nadiaľku. Napíšte emailovú žiadosť na kontakt v zelenom boxe naspodku stránky, v ktorej uvediete svoj preferovaný registračný email (univerzitný alebo súkromný).
  • S vlastným kontom môžete využívať výhody Knihovničky (Bookshelf).

Pravidlá využívania e-zdrojov NISPEZ

 

Scopus

Bibliografická a citačná databáza vedeckej literatúry orientovaná najmä na európsku vedeckú produkciu
Retrospektíva: abstrakty od roku 1966, citačné ohlasy od roku 1996
Zameranie: prírodné, technické, spoločenské a humanitné vedy, medicína

Tréning a podpora: 

Vzdialený prístup bez použitia VPN:

 • Je automatický, bez nutnosti registrácie vlastného konta Elsevier.
 • Obmedzenia: Dostupný je len v obmedzenom režime Scopus Preview, a to aj pre prihlásených používateľov. Dostupné je vyhľadávanie podľa autora, zoznam zdrojov a niektoré časopisecké metriky.

Pravidlá využívania e-zdrojov NISPEZ

 

Abstraktová a plnotextová databáza článkov z vedeckých časopisov, kapitol z knižných sérií, kníh, zborníkov, referenčných prác a online archívov vydavateľstva Springer Verlag. Platforma tiež sprístupňuje časopisecké tituly iných vydavateľstviev (napr. Palgrave Macmillan, Apress).
Retrospektíva: plné texty od roku 1997
Zameranie: prírodné vedy, technika, zdravotníctvo, spoločenské a humanitné vedy

Tréning a podpora: ako vyhľadávať, tutoriály a návodywebináre a podcasty (nielen) pre knihovníkov

Pravidlá využívania e-zdrojov NISPEZ

Vzdialený prístup bez použitia VPN:

 • Platforma je automaticky dostupná aj mimo prostredia EUBA v obmedzenom režime (bez prístupu k licencovaným plným textom).

 

Web of Science

Portál spoločnosti Clarivate Analytics (predtým Thomson Reuters) k databázam:

 • Current Contents Connect - bibliografická databáza, ktorá poskytuje kompletné bibliografické údaje z viac ako 10 tisíc renomovaných celosvetových vedeckých časopisov a kníh. Obsahuje 7 edícií a 2 kolekcie s retrospektívou od roku 1998:
  • Edície: Life Sciences (LS), Clinical Medicine (CM), Agriculture, Biology & Environmental Sciences (ABES), Physical, Chemical & Earth Sciences (PCES), Engineering, Computing & Technology (ECT), Social & Behavioral Sciences (SBS), Arts & Humanities (AH)
  • Kolekcie: Business Collection (BC), Electronics & Telecommunications Collection (EC)
 • Web of Science Core Collection - bibliografická a citačná databáza, ktorá slúži ako primárny zdroj pre vyhľadávanie renomovaných vedeckých informácií a hodnotenie vedeckej publikačnej činnosti. Obsahuje 8 hlavných citačných indexov a 2 chemické indexy:
  1. Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED): od roku 1900
  2. Social Sciences Citation Index (SSCI): od roku 1900
  3. Arts and Humanities Citation Index (A&HCI): od roku 1975
  4. Emerging Sources Citation Index (ESCI): od roku 2005
  5. Conference Proceedings Citation Index-Science (CPCI-S): od roku 1990
  6. Conference Proceedings Citation Index-Social Sciences&Humanities (CPCI-SSH): od roku 1990
  7. Book Citation Index-Science (BKCI-S): od roku 2005
  8. Book Citation Index-Social Sciences & Humanities (BKCI-SSH): od roku 2005
  9. Current Chemical Reactions (CCR-EXPANDED): od roku 2006
  10. Index Chemicus (IC): od roku 2006
 • InCites Journal Citation Reports (JCR) - poskytuje analytické nástroje na evaluáciu ohlasov časopisov (Journal Impact Factor, IF)
 • InCites Essential Science Indicators (ESI) - nástroj na analýzu vedcov, inštitúcií, krajín i vedeckých publikácií v databáze Web of Science Core Collection
 • Web of Science Citation Connection - regionálne a špecializované databázy a indexy - primárny zdroj na vyhľadávanie špecializovaných vedeckých informácií a dát

Podpora pre SR a ČR: mikroweb spoločnosti Clarivate, kalendár webinárov (bezplatné online webináre v slovenčine alebo češtine na platforme Webex, nutná registrácia)

Podpora: tréningový portál, kalendár webinárov (všetky jazyky), video tutoriály, všetky produkty (Web of Science Group Learning)

Vzdialený prístup bez použitia VPN:

 • Získate ho automaticky po registrácii vlastného konta. Registrácia musí prebehnúť z prostredia EUBA (aj cez VPN) a trvá minútu.
 • Obmedzenia: Po 12 mesiacoch sa treba re-autorizovať, t. j. prihlásiť sa do svojho WoS konta v prostredí EUBA. Afiliácia sa s každým prihlásením z akademickej siete EUBA obnoví na 12 mesiacov. (Aktuálne informácie na stránke producenta.)

Pravidlá využívania e-zdrojov NISPEZ

Doplnkové služby a nástroje, ktoré môžete používať s rovnakou registráciou ako do Web of Science:

 • Master Journal List – portál na vyhľadávanie časopisov indexovaných vo Web of Science (základná funkcionalita aj bez registrácie)
 • Citačný manažér EndNote
 • EndNote Click (pôvodne Kopernio) – rozšírenie do webového prehliadača na vyhľadávanie a uchovávanie plných textov
 • Publons – portál pre vedeckých recenzentov
 • Mobilná aplikácia My Research Assistant (MyRA)

 

Wiley Online Library

Rozsiahla multidisciplinárna plnotextová databáza vydavateľstva Wiley-Blackwell. Pokrýva online zdroje z oblastí prírodných vied, medicíny, technických vied, spoločenských a humanitných vied. Ponúka integrovaný prístup do viac ako 8 miliónov článkov z viac ako viac ako 1200  vedeckých a odborných časopisov vydavateľstva Wiley-Blackwell, do 16 000 online kníh a do stoviek laboratórnych protokolov a databáz. Retrospektíva prístupu je od roku 1997. Prístup na úroveň úplných textov sa vzťahuje na predplatenú kolekciu časopisov.

Tréning a podpora:  Training hubolabout.wiley.com

Vzdialený prístup bez použitia VPN:

 • Platforma je automaticky dostupná aj mimo prostredia EUBA v obmedzenom režime (bez prístupu k licencovaným plným textom).
 • Neobmedzený vzdialený prístup získate automaticky po registrácii vlastného konta Wiley Online Library. Registrácia by mala prebehnúť z akademickej siete EUBA (aj cez VPN). Po 60 dňoch sa treba re-autorizovať, t. j. prihlásiť sa do svojho konta Wiley Online Library z akademickej siete EUBA. Afiliácia sa s každým prihlásením z akademickej siete EUBA obnoví na 60 dní.

Pravidlá využívania e-zdrojov NISPEZ

 

Kontakt:

Elektronické informačné zdroje

Mgr. Bronislava Senčáková

02/6729 1614

bronislava.sencakova@euba.sk