Dostupnosť z akademickej siete EUBA

Licencované e-zdroje sú automaticky dostupné v prostredí EU v Bratislave a PHF v Košiciach, vrátane internátov

 

Dostupnosť mimo akademickej siete EUBA

Vzdialený prístup cez VPN

 • Zamestnanci a študenti EU majú vzdialený prístup cez virtuálnu privátnu sieť (VPN) z domu rovnako ako keby boli na univerzite alebo internáte.
 • Návod na inštaláciu, konfiguráciu a používanie klienta VPN nájdete na univerzitnej stránke E-learning. (Návod pre zariadenia s macOS tu.)
 • Prihlásenie do klienta VPN je totožné ako do portálu IDM (Moodle, eSkúška). Prihlasovacie meno je v tvare jmrkvicka1, heslo je rovnaké ako do Microsoft Office 365. Podrobnosti o prihlásení nájdete v návode Skúšanie online. Prípadný reset hesla rieši Centrum informačných technológií prostredníctvom žiadosti na EUBA Helpdesk System.

Vzdialený prístup bez VPN

 

Rýchla navigácia:

 

EBSCOhost Research Databases

Bibliografické a plnotextové databázy z oblasti spoločenských vied na platforme EBSCOhost

 • Business Source Complete
  • podnikanie, obchod, ekonómia
  • obsahuje aj nečasopisecké zdroje ako reporty pre odvetvia, krajiny, podniky, SWOT analýzy, ďalej prípadové štúdie, knihy, finančné údaje, konferenčné zborníky či autorské profily najcitovanejších autorov
 • EconLit with Full Text
  • databáza pre ekonomický výskum od Americkej ekonomickej asociácie (AEA)
  • obsahuje plné texty takmer 600 ekonomických časopisov vrátane titulov AEA, ďalej abstrakty, indexy a citácie ekonomickej literatúry od roku 1886
 • eBook Collection – kolekcia elektronických kníh
 • Regional Business News – regionálne podnikanie a obchod v USA a Kanade
 • Newswires – správy tlačových agentúr USA v reálnom čase, 30-denný archív
 • ERIC – vzdelávanie
 • Library Information Science & Technology Abstracts – knihovníctvo, bibliometria
 • MEDLINE – bibliografická databáza z oblasti biomedicíny a zdravotníctva
 • OpenDissertations – diplomové a dizertačné práce
 • E-journals – časopisy prístupné cez služby predplatného EBSCO Subscription Services

Návody, tutoriály, webináre:

Vzdialený prístup bez použitia VPN:

 • Získate ho automaticky po registrácii vlastného konta (My EBSCOhost)Registrácia musí prebehnúť z prostredia EUBA a trvá minútu. Na registráciu môžete využiť aj sociálne prihlasovanie cez účet Google.
 • Obmedzenia: Po 3 mesiacoch sa treba re-autorizovať, t. j. prihlásiť sa do svojho EBSCO konta v prostredí EUBA. Dátum platnosti vzdialeného prístupu nájdete v nastaveniach svojho konta (Aktualizovať moje konto (Update My Account) >> Prístup (Access)). Afiliácia sa s každým prihlásením z akademickej siete EUBA obnoví na 3 mesiace.

 

Eikon a Datastream

Profesionálna finančná platforma od spoločnosti Refinitiv (predtým Thomson Reuters) ponúka úplný obraz o makroekonomickom prostredí a ekonomických cykloch s cieľom odhaliť trendy a predpovedať trhové podmienky.

 • Eikon je profesionálna finančná platforma používaná odborníkmi v praxi, ktorá umožňuje prístup k aktuálnym dátam z finančných trhov vrátane akcií, dlhopisov, komodít, termínových kontraktov takmer zo všetkých svetových búrz a štátov reálnom čase. Produktové informácie.
 • Datastream je komplexná finančná historická databáza s časovým radom dostupným od 50. rokov minulého storočia. Obsahuje viac ako 29 miliónov jednotlivých nástrojov alebo ukazovateľov vo všetkých hlavných triedach aktív. Umožňuje skúmať vzťahy medzi dátovými radmi, vykonávať koreláciu a analýzu vzťahov, testovať investičné a obchodné nápady, skúmať celé krajiny, regióny a priemyselné odvetvia. Produktové informácie.

Prístup je na vyhradenom pracovisku v Časopiseckej študovni (3. poschodie).

Tréning

 • Video tutoriály v angličtine a s anglickými titulkami. Pozeranie nie je obmedzené na IP adresy. Prvý raz treba zadať inštitucionálnu emailovú adresu (s koncovkou euba.sk).
 • Záujemcovia si môžu spraviť bezplatný online certifikát.
 • Refinitiv Academy sú webináre s lektorom vedené v češtine, angličtine a iných jazykoch. Školenia sú bezplatné, ale podmienené registráciou. 

 

ACM Digital Library

Databáza plnotextových článkov a bibliografických záznamov z oblasti výpočtových a informačných technológií vrátane kompletnej kolekcie vydavateľa Association for Computing Machinery (ACM, Asociácia pre výpočtovú techniku). Stránka podpory

Vzdialený prístup bez použitia VPN:

 • Platforma je automaticky dostupná aj mimo prostredia EUBA v obmedzenom režime (bez prístupu k licencovanému obsahu).
 • Neobmedzený vzdialený prístup získate automaticky po registrácii vlastného konta ACM. Registrácia nemusí prebehnúť z prostredia EUBA a trvá minútu. Po prvom prihlásení sa z akademickej siete EUBA sa v konte aktivuje možnosť vzdialeného prístupu. Po 6 mesiacoch sa treba re-autorizovať, t. j. prihlásiť sa do svojho konta ACM v prostredí EUBA.

Pravidlá využívania e-zdrojov NISPEZ

 

Business Source Complete

Špecializovaná databáza pre podnikanie a obchod dostupná na platforme EBSCOhost.

 • podnikanie, obchod, ekonómia
 • obsahuje aj nečasopisecké zdroje ako reporty pre odvetvia, krajiny, podniky, SWOT analýzy, ďalej prípadové štúdie, knihy, finančné údaje, konferenčné zborníky či autorské profily najcitovanejších autorov

 

EconLit with Full Text

Špecializovaná plnotextová databáza pre ekonomický výskum dostupná na platforme EBSCOhost.

 • databáza pre ekonomický výskum od Americkej ekonomickej asociácie (AEA)
 • obsahuje plné texty takmer 600 ekonomických časopisov vrátane titulov AEA, ďalej abstrakty, indexy a citácie ekonomickej literatúry od roku 1886

 

GALE

Multiodborová prevažne časopisecká databáza s plnotextovým vyhľadávaním na akademické i všeobecné účely od vydavateľstva GALE. Obsahuje napríklad Financial Times, New York Times, The Economist.

Celá databáza je rozčlenená do troch samostatných poddatabáz. Vyhľadávať sa dá buď v každej samostatne, alebo pomocou vyhľadávača PowerSearch naraz naprieč všetkými tromi:

 • Academic OneFile. Multiodborová čiastočne plnotextová databáza odborných a vedeckých časopisov. Recenzované články z vyše 18 000 akademických časopisov a iných autoritatívnych zdrojov s rozsiahlym pokrytím v rôznych vedných disciplínach. Návod na vyhľadávanie
 • InfoTrac Custom Journal 50. Výber 50 časopisov na mieru šitý pre Ekonomickú univerzitu. Výber je zostavený z prvých 100 časopisov z databázy Web of Science s najvyšším impact factorom v oblasti ekonómie, manažmentu, financií, logistiky a poľnohospodárstva. Zoznam vybraných vedeckých časopisov
 • General OneFile. Multiodborová čiastočne plnotextová databáza určená na získanie všeobecného prehľadu o dianí vo svete. Články z vyše 14 000 časopisov, novín a iných zdrojov. Návod na vyhľadávanie

Vzdialený prístup bez použitia VPN:

 • Neobmedzený vzdialený prístup je od 12.3.2021 možný po zadaní univerzálneho hesla Slovakia.

Stránka podpory Gale

Národná licencia SNK

 

IEEE/IET Electronic Library (IEEE Xplore)

Plnotextová databáza článkov z časopisov, konferenčných zborníkov a technických noriem z oblasti informačných a komunikačných technológií, elektrotechniky a elektroniky vrátane kompletnej kolekcie inštitútu IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inštitút elektrických a elektronických inžinierov). Stránka podpory

Vzdialený prístup bez použitia VPN:

 • Neobmedzený vzdialený prístup získate automaticky po registrácii vlastného konta IEEE. Registrácia nemusí prebehnúť z prostredia EUBA a trvá minútu. Po prvom prihlásení sa z akademickej siete EUBA na vlastnom prenosnom zariadení sa v konte aktivuje možnosť vzdialeného prístupu pre konkrétne zariadenie a webový prehliadač. Po 90 dňoch (alebo po vymazaní cookies) sa treba re-autorizovať, t. j. prihlásiť sa do svojho konta IEEE na svojom zariadení v prostredí EUBA.

Pravidlá využívania e-zdrojov NISPEZ

 

ITC Market Analysis Tools

Súbor nástrojov na analýzu trhu od Medzinárodného obchodného centra (International Trade Center):

Tréning a podpora: Learning Corner

Registrácia:

 • Plný prístup je podmienený registráciou na inštitucionálnu emailovú adresu (euba.sk, euke.sk, student.euba.sk, student.euke.sk).
 • Bez registrácie je prístup obmedzený.

Vzdialený prístup: Platforma je automaticky dostupná aj mimo prostredia EUBA.

 

Platforma ProQuest

Platforma ponúka prístup k niekoľkým databázam obsahujúcim rôzne druhy dokumentov multiodborového zamerania a umožňuje efektívne vyhľadávanie, používanie a zdieľanie informácií. Vyhľadávať sa dá buď naprieč celou platformou alebo v konkrétnej databáze. Využiť môžete aj prehliadanie podľa odborov.

 • ProQuest Central – plnotextová multidisciplinárna databáza odborných a vedeckých časopisov, novín, priemyselných a obchodných správ, kníh, záverečných a kvalifikačných prác.
 • ProQuest Ebook Central – plnotextová multioborová databáza okolo 27 000 odborných a vedeckých kníh z kolekcie Academic Complete
  • Obsahuje napríklad 367 kníh vydavateľstva MIT Press z kolekcie Business & Economics, tiež knihy v češtine.
  • Neprihláseným používateľom umožňuje čítanie knihy online, tlač alebo stiahnutie obmedzeného počtu strán.
  • S vlastným kontom Ebook Central umožní stiahnuť celú knihu vo formáte PDF/epub alebo ukladať knihy do Knihovničky (Bookshelf).
  • Prístup k tejto databáze je možný aj cez samostatnú platformu ProQuest Ebook Central (predtým ebrary).
 • ProQuest Dissertations & Theses Global‎ (PQDT Global) – celosvetovo najväčšia abstraktová a plnotextová databáza záverečných a kvalifikačných prác

Tréning a podpora:

Vzdialený prístup bez použitia VPN:

 • Platforma je od júna 2020 automaticky dostupná aj mimo prostredia EUBA v obmedzenom režime (okresané možnosti vyhľadávania; bez prístupu k licencovaným plným textom).

Pravidlá využívania e-zdrojov NISPEZ

 

Platforma ProQuest Ebook Central

Platforma umožňuje prístup k plným textom multiodborovo zameranej databázy obsahujúcej okolo 27 000 odborných a vedeckých kníh z kolekcie Academic Complete. (E-knihy sú prístupné aj z platformy ProQuest.)

 • Využiť môžete vyhľadávanie alebo prehliadanie po odboroch.
 • Obsahuje napríklad 367 kníh vydavateľstva MIT Press z kolekcie Business & Economics, tiež knihy v češtine.
 • Neprihláseným používateľom umožňuje čítanie knihy online, tlač alebo stiahnutie obmedzeného počtu strán.
 • S vlastným kontom do Ebook Central umožní stiahnuť celú knihu vo formáte PDF/epub alebo ukladať knihy do Knihovničky (Bookshelf). Konto do Ebook Central (pôvodne ebrary) je odlišné od hlavného proquestového konta My Research

Tréning a podpora:

Pravidlá využívania e-zdrojov NISPEZ

 

Scopus

Bibliografická a citačná databáza vedeckej literatúry orientovaná najmä na európsku vedeckú produkciu
Retrospektíva: abstrakty od roku 1966, citačné ohlasy od roku 1996
Zameranie: prírodné, technické, spoločenské a humanitné vedy, medicína

Tréning a podpora: 

Vzdialený prístup bez použitia VPN:

 • Je automatický, bez nutnosti registrácie vlastného konta Elsevier.
 • Obmedzenia: Dostupný je len v obmedzenom režime Scopus Preview, a to aj pre prihlásených používateľov. Dostupné je vyhľadávanie podľa autora, zoznam zdrojov a niektoré časopisecké metriky.

Pravidlá využívania e-zdrojov NISPEZ

 

Abstraktová a plnotextová databáza článkov z vedeckých časopisov, kapitol z knižných sérií, kníh, zborníkov, referenčných prác a online archívov vydavateľstva Springer Verlag. Platforma tiež sprístupňuje časopisecké tituly iných vydavateľstviev (napr. Palgrave Macmillan, Apress).
Retrospektíva: plné texty od roku 1997
Zameranie: prírodné vedy, technika, zdravotníctvo, spoločenské a humanitné vedy

Tréning a podpora: ako vyhľadávať, tutoriály a návodywebináre a podcasty (nielen) pre knihovníkov

Pravidlá využívania e-zdrojov NISPEZ

Vzdialený prístup bez použitia VPN:

 • Platforma je automaticky dostupná aj mimo prostredia EUBA v obmedzenom režime (bez prístupu k licencovaným plným textom).

 

Web of Science

Portál spoločnosti Clarivate Analytics (predtým Thomson Reuters) k databázam:

 • Current Contents Connect - bibliografická databáza, ktorá poskytuje kompletné bibliografické údaje z viac ako 10 tisíc renomovaných celosvetových vedeckých časopisov a kníh. Obsahuje 7 edícií a 2 kolekcie s retrospektívou od roku 1998:
  • Edície: Life Sciences (LS), Clinical Medicine (CM), Agriculture, Biology & Environmental Sciences (ABES), Physical, Chemical & Earth Sciences (PCES), Engineering, Computing & Technology (ECT), Social & Behavioral Sciences (SBS), Arts & Humanities (AH)
  • Kolekcie: Business Collection (BC), Electronics & Telecommunications Collection (EC)
 • Web of Science Core Collection - bibliografická a citačná databáza, ktorá slúži ako primárny zdroj pre vyhľadávanie renomovaných vedeckých informácií a hodnotenie vedeckej publikačnej činnosti. Obsahuje 8 hlavných citačných indexov a 2 chemické indexy:
  1. Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED): od roku 1900
  2. Social Sciences Citation Index (SSCI): od roku 1900
  3. Arts and Humanities Citation Index (A&HCI): od roku 1975
  4. Emerging Sources Citation Index (ESCI): od roku 2005
  5. Conference Proceedings Citation Index-Science (CPCI-S): od roku 1990
  6. Conference Proceedings Citation Index-Social Sciences&Humanities (CPCI-SSH): od roku 1990
  7. Book Citation Index-Science (BKCI-S): od roku 2005
  8. Book Citation Index-Social Sciences & Humanities (BKCI-SSH): od roku 2005
  9. Current Chemical Reactions (CCR-EXPANDED): od roku 2006
  10. Index Chemicus (IC): od roku 2006
 • InCites Journal Citation Reports (JCR) - poskytuje analytické nástroje na evaluáciu ohlasov časopisov (Journal Impact Factor, IF)
 • InCites Essential Science Indicators (ESI) - nástroj na analýzu vedcov, inštitúcií, krajín i vedeckých publikácií v databáze Web of Science Core Collection
 • Web of Science Citation Connection - regionálne a špecializované databázy a indexy - primárny zdroj na vyhľadávanie špecializovaných vedeckých informácií a dát

Podpora pre SR a ČR: mikroweb spoločnosti Clarivate, kalendár webinárov (bezplatné online webináre v slovenčine alebo češtine na platforme Webex, nutná registrácia)

Podpora: tréningový portál, kalendár webinárov (všetky jazyky), video tutoriály, všetky produkty (Web of Science Group Learning)

Vzdialený prístup bez použitia VPN:

 • Získate ho automaticky po registrácii vlastného konta. Registrácia musí prebehnúť z prostredia EUBA (aj cez VPN) a trvá minútu.
 • Obmedzenia: Po 6 mesiacoch sa treba re-autorizovať, t. j. prihlásiť sa do svojho WoS konta v prostredí EUBA. Afiliácia sa s každým prihlásením z akademickej siete EUBA obnoví na 6 mesiacov.

Pravidlá využívania e-zdrojov NISPEZ

Doplnkové služby a nástroje, ktoré môžete používať s rovnakou registráciou ako do Web of Science:

 • Master Journal List – portál na vyhľadávanie časopisov indexovaných vo Web of Science (základná funkcionalita aj bez registrácie)
 • Citačný manažér EndNote
 • EndNote Click (pôvodne Kopernio) – rozšírenie do webového prehliadača na vyhľadávanie a uchovávanie plných textov
 • Publons – portál pre vedeckých recenzentov

 

Wiley Online Library

Rozsiahla multidisciplinárna plnotextová databáza vydavateľstva Wiley-Blackwell. Pokrýva online zdroje z oblastí prírodných vied, medicíny, technických vied, spoločenských a humanitných vied. Ponúka integrovaný prístup do viac ako 8 miliónov článkov z viac ako viac ako 1200  vedeckých a odborných časopisov vydavateľstva Wiley-Blackwell, do 16 000 online kníh a do stoviek laboratórnych protokolov a databáz. Retrospektíva prístupu je od roku 1997. Prístup na úroveň úplných textov sa vzťahuje na predplatenú kolekciu časopisov.

Tréning a podpora:  Training hubolabout.wiley.com

Vzdialený prístup bez použitia VPN:

 • Platforma je automaticky dostupná aj mimo prostredia EUBA v obmedzenom režime (bez prístupu k licencovaným plným textom).
 • Neobmedzený vzdialený prístup získate automaticky po registrácii vlastného konta Wiley Online Library. Registrácia by mala prebehnúť z akademickej siete EUBA (aj cez VPN). Po 60 dňoch sa treba re-autorizovať, t. j. prihlásiť sa do svojho konta Wiley Online Library z akademickej siete EUBA. Afiliácia sa s každým prihlásením z akademickej siete EUBA obnoví na 60 dní.

Pravidlá využívania e-zdrojov NISPEZ

 

Kontakt:

Elektronické informačné zdroje

Mgr. Bronislava Senčáková

02/6729 1614

bronislava.sencakova@euba.sk