Dostupnosť z akademickej siete EUBA

Licencované e-zdroje sú automaticky dostupné v prostredí EU v Bratislave a PHF v Košiciach, vrátane internátov

 

Dostupnosť mimo akademickej siete EUBA

Vzdialený prístup cez VPN

 • Zamestnanci a študenti EU majú vzdialený prístup cez virtuálnu privátnu sieť (VPN) z domu rovnako ako keby boli na univerzite alebo internáte.
 • Návod na inštaláciu a konfiguráciu klienta VPN nájdete na univerzitnej stránke E-learning. (Návod pre zariadenia s macOS tu.)
 • Prihlásenie je totožné ako do portálu IDM (Moodle, eSkúška). Prihlasovacie meno je v tvare jmrkvicka1, heslo je rovnaké ako do Microsoft Office 365. Problémy s prihlásením a reset hesla rieši univerzitný helpdesk.

Vzdialený prístup bez VPN

 

Rýchla navigácia:

 

EBSCOhost Research Databases

Bibliografické a plnotextové databázy z oblasti spoločenských vied

 • Business Source Complete – podnikanie a obchod
 • EconLit with Full Text – plné texty pre ekonomický výskum
 • Regional Business News – regionálne podnikanie a obchod v USA
 • Newswires – správy tlačových agentúr v reálnom čase
 • ERIC – vzdelávanie
 • eBook Collection – elektronické knihy
 • E-journals – prístupné cez EBSCO Subscription Services
 • Library Information Science & Technology Abstracts – knihovníctvo, bibliometria
 • OpenDissertations

Návody: úvodný video tutoriál, podrobný návodvideo tutoriály (kanál na Youtube), stránka podpory, letáky a iné promo materiály

Webináre – tréning: Európsky tréningový portál (bezplatné online semináre v angličtine na platforme Webex, nutná registrácia), stránka podpory

Vzdialený prístup bez použitia VPN:

 • Získate ho automaticky po registrácii vlastného konta (My EBSCOhost)Registrácia musí prebehnúť z prostredia EUBA a trvá minútu. Na registráciu môžete využiť aj sociálne prihlasovanie cez účet Google.
 • Obmedzenia: Po 3 mesiacoch sa treba re-autorizovať, t. j. prihlásiť sa do svojho EBSCO konta v prostredí EUBA. Dátum platnosti vzdialeného prístupu nájdete v nastaveniach svojho konta (Aktualizovať moje konto (Update My Account) >> Prístup (Access)).

 

ACM Digital Library

Popis pripravujeme. Základné info

Vzdialený prístup bez použitia VPN:

 • Platforma je automaticky dostupná aj mimo prostredia EUBA v obmedzenom režime (bez prístupu k licencovaným plným textom).
 • Neobmedzený vzdialený prístup získate automaticky po registrácii vlastného konta ACM. Registrácia musí prebehnúť z prostredia EUBA a trvá minútu. Po 6 mesiacoch sa treba re-autorizovať, t. j. prihlásiť sa do svojho konta ACM v prostredí EUBA.

 

Business Source Complete

Špecializovaná databáza pre podnikanie a obchod. Súčasť EBSCOhost Research Databases

 

EconLit with Full Text

Špecializovaná plnotextová databáza pre ekonomický výskum. Súčasť EBSCOhost Research Databases

 

GALE

Multiodborová prevažne časopisecká databáza s plnotextovým vyhľadávaním na akademické i všeobecné účely od vydavateľstva GALE. Obsahuje napríklad Financial Times, New York Times, The Economist.

Celá databáza je rozčlenená do troch samostatných poddatabáz. Vyhľadávať sa dá buď v každej samostatne, alebo pomocou vyhľadávača PowerSearch naraz naprieč všetkými tromi:

 • Academic OneFile
  Multiodborová čiastočne plnotextová databáza odborných a vedeckých časopisov. Recenzované články z vyše 18 000 akademických časopisov a iných autoritatívnych zdrojov s rozsiahlym pokrytím v rôznych vedných disciplínach. Návod na vyhľadávanie
 • InfoTrac Custom Journal 50
  Výber 50 časopisov na mieru šitý pre Ekonomickú univerzitu. Výber je zostavený z prvých 100 časopisov z databázy Web of Science s najvyšším impact factorom v oblasti ekonómie, manažmentu, financií, logistiky a poľnohospodárstva. Zoznam vybraných vedeckých časopisov
 • General OneFile
  Multiodborová čiastočne plnotextová databáza určená na získanie všeobecného prehľadu o dianí vo svete. Články z vyše 14 000 časopisov, novín a iných zdrojov. Návod na vyhľadávanie
 • Skúšobný prístup do rozsiahlej kolekcie Gale Reference Complete do 30.9.2020

Stránka podpory Gale

Národná licencia SNK

 

IEEE/IET Electronic Library

Popis pripravujeme. Základné info

 

ITC Market Analysis Tools

Súbor nástrojov na analýzu trhu od Medzinárodného obchodného centra (International Trade Center):

Registrácia:

 • Plný prístup je podmienený registráciou na inštitucionálnu emailovú adresu (euba.sk, euke.sk, student.euba.sk, student.euke.sk).
 • Bez registrácie je prístup obmedzený.

Vzdialený prístup: Platforma je automaticky dostupná aj mimo prostredia EUBA.

 

ProQuest Central

Plnotextová multidisciplinárna databáza odborných a vedeckých časopisov, novín, priemyselných a obchodných správ. Zahŕňa tiež špecializovanú sekciu pre strednú a východnú Európu – vyše 600 plnotextových vedeckých časopisov s aktuálnymi vydaniami vrátane českých a slovenských publikácií

Vzdialený prístup bez použitia VPN:

 • Platforma je automaticky dostupná aj mimo prostredia EUBA v obmedzenom režime (bez prístupu k licencovaným plným textom).
 • Neobmedzený vzdialený prístup získate automaticky po registrácii vlastného konta My Research. Po 90 dňoch sa treba re-autorizovať, t. j. prihlásiť sa do svojho konta My Research.

 

ProQuest E-book Central

Multioborová digitálna databázy kníh spoločnosti ProQuest z kolekcie Academic Complete, obsahujúci knihy zo všetkých vedných oblastí

 

Scopus

Bibliografická a citačná databáza vedeckej literatúry orientovaná najmä na európsku vedeckú produkciu
Retrospektíva: abstrakty od roku 1966, citačné ohlasy od roku 1996
Zameranie: prírodné, spoločenské a humanitné vedy, zdravotníctvo

Vzdialený prístup bez použitia VPN:

 • Je automatický, bez nutnosti registrácie vlastného konta Elsevier.
 • Obmedzenia: Dostupný je len v obmedzenom režime Scopus Preview, a to aj pre prihlásených používateľov. Dostupné je vyhľadávanie podľa autora, zoznam zdrojov a niektoré časopisecké metriky.

Pravidlá využívania e-zdrojov NISPEZ

 

Smarteca

Elektronická čítačka vydavateľstva Wolters Kluwer, v ktorej sú dostupné vybrané elektronické publikácie z univerzitného vydavateľstva Ekonóm. Pôvodná verzia čítacej aplikácie sa volala WK eReader.

Digitálna knižnica je dostupná na troch počítačoch cez odkaz na pracovnej ploche alebo vo webovom prehliadači na adrese smarteca.skDva počítače sú vo Všeobecnej študovni na 4. poschodí v časti EDC, tretí počítač sa nachádza v Požičovni na 2. poschodí, takže je počas semestra dostupný aj v sobotu.

Zoznam dostupných elektronických učebníc nájdete v katalógu alebo v aktualite.

 

Abstraktová a plnotextová databáza článkov z vedeckých časopisov a kapitol z knižných sérií vydavateľstva Springer Verlag
Retrospektíva: plné texty od roku 1997
Zameranie: prírodné vedy, technika, zdravotníctvo, spoločenské a humanitné vedy

Pravidlá využívania e-zdrojov NISPEZ

Archív webinárov (nielen) pre knihovníkov

 

Web of Science

Portál spoločnosti Clarivate Analytics (predtým Thomson Reuters) k databázam:

 • Current Contents Connect - bibliografická databáza, ktorá poskytuje kompletné bibliografické údaje z viac ako 10 tisíc renomovaných celosvetových vedeckých časopisov a kníh. Obsahuje 7 edícií a 2 kolekcie s retrospektívou od roku 1998:
  • Edície: Life Sciences (LS), Clinical Medicine (CM), Agriculture, Biology & Environmental Sciences (ABES), Physical, Chemical & Earth Sciences (PCES), Engineering, Computing & Technology (ECT), Social & Behavioral Sciences (SBS), Arts & Humanities (AH)
  • Kolekcie: Business Collection (BC), Electronics & Telecommunications Collection (EC)
 • Web of Science Core Collection - bibliografická a citačná databáza, ktorá slúži ako primárny zdroj pre vyhľadávanie renomovaných vedeckých informácií a hodnotenie vedeckej publikačnej činnosti. Obsahuje 8 hlavných citačných indexov a 2 chemické indexy:
  1. Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED): od roku 1900
  2. Social Sciences Citation Index (SSCI): od roku 1900
  3. Arts and Humanities Citation Index (A&HCI): od roku 1975
  4. Emerging Sources Citation Index (ESCI): od roku 2005
  5. Conference Proceedings Citation Index-Science (CPCI-S): od roku 1990
  6. Conference Proceedings Citation Index-Social Sciences&Humanities (CPCI-SSH): od roku 1990
  7. Book Citation Index-Science (BKCI-S): od roku 2005
  8. Book Citation Index-Social Sciences & Humanities (BKCI-SSH): od roku 2005
  9. Current Chemical Reactions (CCR-EXPANDED): od roku 2006
  10. Index Chemicus (IC): od roku 2006
 • InCites Journal Citation Reports (JCR) - poskytuje analytické nástroje na evaluáciu ohlasov časopisov (Journal Impact Factor, IF)
 • InCites Essential Science Indicators (ESI) - nástroj na analýzu vedcov, inštitúcií, krajín i vedeckých publikácií v databáze Web of Science Core Collection
 • Web of Science Citation Connection - regionálne a špecializované databázy a indexy - primárny zdroj na vyhľadávanie špecializovaných vedeckých informácií a dát

Podpora pre SR a ČR: mikroweb spoločnosti Clarivate, kalendár webinárov (bezplatné online webináre v slovenčine alebo češtine na platforme Webex, nutná registrácia)

Podpora: tréningový portál, kalendár webinárov (všetky jazyky), video tutoriály, všetky produkty (Web of Science Group Learning)

Vzdialený prístup bez použitia VPN:

 • Získate ho automaticky po registrácii vlastného konta. Registrácia musí prebehnúť z prostredia EUBA a trvá minútu.
 • Obmedzenia: Po 6 mesiacoch sa treba re-autorizovať, t. j. prihlásiť sa do svojho WoS konta v prostredí EUBA.

Pravidlá využívania e-zdrojov NISPEZ

Doplnkové služby a nástroje, ktoré môžete používať s rovnakou registráciou ako do Web of Science:

 • Master Journal List – portál na vyhľadávanie časopisov indexovaných vo Web of Science (základná funkcionalita aj bez registrácie)
 • Citačný manažér EndNote
 • Publons – portál pre vedeckých recenzentov
 • Kopernio – rozšírenie do webového prehliadača na vyhľadávanie a uchovávanie plných textov

 

Wiley Online Library

Popis pripravujeme. Základné info

 

Kontakt:

Elektronické informačné zdroje

Mgr. Bronislava Senčáková

02/6729 1614

bronislava.sencakova@euba.sk