Dostupnosť z akademickej siete EUBA

Licencované e-zdroje sú automaticky dostupné v prostredí EU v Bratislave a PHF v Košiciach, vrátane internátov

 

Dostupnosť mimo akademickej siete EUBA

Najpohodlnejšou možnosťou je prístup cez VPN. Ak nemôžete používať VPN dlhodobo, oplatí sa aspoň na vytvorenie, autorizovanie či re-autorizovanie účtov do jednotlivých databáz.

Vzdialený prístup cez VPN

 • Zamestnanci a študenti EU majú vzdialený prístup cez virtuálnu privátnu sieť (VPN) z domu rovnako ako keby boli na univerzite alebo internáte.
 • Návod na inštaláciu, konfiguráciu a používanie klienta VPN nájdete na univerzitnej stránke E-learning. (Návod pre zariadenia s macOS tu.)
 • Do klienta VPN sa prihlásite svojím školským kontom do portálu IDM (Moodle, eSkúška). Prihlasovacie meno je v tvare jmrkvicka1. Prístupové údaje ste dostali emailom pri zápise alebo nástupe do zamestnania, nájdete ich tiež v doručenej pošte podľa kľúčového slova „eduroam“. Podrobnosti o prihlásení nájdete v návode Skúšanie online. Prípadný reset hesla rieši Centrum informačných technológií EUBA prostredníctvom žiadosti na EUBA Helpdesk System.

Vzdialený prístup bez VPN

 

Rýchla navigácia:

 

EBSCOhost Research Databases

Bibliografické a plnotextové databázy z oblasti spoločenských vied na platforme EBSCOhost:

 • Business Source Complete
  • podnikanie, obchod, ekonómia
  • obsahuje aj nečasopisecké zdroje ako reporty pre odvetvia, krajiny, podniky, SWOT analýzy, ďalej prípadové štúdie, knihy, finančné údaje, konferenčné zborníky či autorské profily najcitovanejších autorov
  • produktové informácie vrátane zoznamu titulov
 • EconLit with Full Text
  • databáza pre ekonomický výskum od Americkej ekonomickej asociácie (AEA)
  • obsahuje plné texty takmer 600 ekonomických časopisov vrátane titulov AEA, ďalej abstrakty, indexy a citácie ekonomickej literatúry od roku 1886
  • produktové informácie vrátane zoznamu titulov
 • eBook Collection – kolekcia elektronických kníh
  • základná kolekcia 49 kníh
  • Open Access Monograph Collection – rozsiahla multiodborová kolekcia takmer 4 300 e-kníh v režime otvoreného prístupu (OA) od renomovaných univerzitných a vedeckých vydavateľov hlavne v anglickom a nemeckom jazyku. Všetky tituly sú DRM-free, takže sa dajú voľne sťahovať a zdieľať (úplne bez použitia Adobe ID).
 • Regional Business News – regionálne podnikanie a obchod v USA a Kanade (produktové informácie)
 • Newswires – odborné spravodajstvo USA v reálnom čase, 30-denný archív
 • ERIC (Education Resources Information Center) – vzdelávanie (produktové informácie)
 • LISTA (Library Information Science & Technology Abstracts) – bezplatná databáza pre knihovníctvo a informačnú vedu (produktové informácie)
 • MEDLINE – bibliografická databáza z oblasti biomedicíny a zdravotníctva (produktové informácie)
 • OpenDissertations – bezplatná plnotextová databáza diplomových a dizertačných prác (produktové informácie); dostupné aj z otvorenej platformy openDissertations.org
 • E-journals – časopisy prístupné cez služby predplatného EBSCO Subscription Services

Návody, tutoriály, webináre:

Vzdialený prístup bez použitia VPN:

 • Získate ho automaticky po registrácii vlastného konta (My EBSCOhost).
  • Registrácia musí prebehnúť z prostredia EUBA a trvá minútu. Na registráciu môžete využiť aj sociálne prihlasovanie cez účet Google.
  • Ak nemáte možnosť navštíviť EUBA, účet vám môže administrátor zriadiť nadiaľku. Napíšte emailovú žiadosť na kontakt v zelenom boxe naspodku stránky, v ktorej uvediete svoj preferovaný registračný email (univerzitný alebo súkromný).
  • S vlastným kontom môžete využívať výhody vlastnej zložky My EBSCOhost Folder (videonávod) a tiež sa prihlásiť do vyhľadávacej služby EBSCO Discovery Service.
 • Obmedzenia: Po 365 dňoch sa treba re-autorizovať, t. j. prihlásiť sa do svojho konta My EBSCOhost v prostredí EUBA.
  • Ak nemáte možnosť navštíviť EUBA, účet vám môže administrátor re-autorizovať nadiaľku. Napíšte emailovú žiadosť na kontakt v zelenom boxe naspodku stránky, v ktorej uvediete svoj registračný email a používateľské meno.
  • Dátum platnosti vzdialeného prístupu nájdete v nastaveniach svojho konta (Aktualizovať moje konto (Update My Account) >> Prístup (Access)). Afiliácia sa s každým prihlásením z akademickej siete EUBA obnoví na 3 mesiace.

 

Eikon a Datastream

Profesionálna finančná platforma od spoločnosti Refinitiv (predtým Thomson Reuters) ponúka úplný obraz o makroekonomickom prostredí a ekonomických cykloch s cieľom odhaliť trendy a predpovedať trhové podmienky.

 • Eikon je profesionálna finančná platforma používaná odborníkmi v praxi, ktorá umožňuje prístup k aktuálnym dátam z finančných trhov vrátane akcií, dlhopisov, komodít, termínových kontraktov takmer zo všetkých svetových búrz a štátov reálnom čase. Produktové informácie.
 • Datastream je komplexná finančná historická databáza s časovým radom dostupným od 50. rokov minulého storočia. Obsahuje viac ako 29 miliónov jednotlivých nástrojov alebo ukazovateľov vo všetkých hlavných triedach aktív. Umožňuje skúmať vzťahy medzi dátovými radmi, vykonávať koreláciu a analýzu vzťahov, testovať investičné a obchodné nápady, skúmať celé krajiny, regióny a priemyselné odvetvia. Produktové informácie.

Prístup je na vyhradenom pracovisku v Časopiseckej študovni (3. poschodie).

Tréning

 • Video tutoriály v angličtine a s anglickými titulkami. Pozeranie nie je obmedzené na IP adresy. Prvý raz treba zadať inštitucionálnu emailovú adresu (s koncovkou euba.sk).
 • Záujemcovia si môžu spraviť bezplatný online certifikát.
 • Refinitiv Academy sú webináre s lektorom vedené v češtine, angličtine a iných jazykoch. Školenia sú bezplatné, ale podmienené registráciou. 

 

ACM Digital Library

Databáza plnotextových článkov a bibliografických záznamov z oblasti výpočtových a informačných technológií vrátane kompletnej kolekcie vydavateľa Association for Computing Machinery (ACM, Asociácia pre výpočtovú techniku). Stránka podpory

Vzdialený prístup bez použitia VPN:

 • Platforma je automaticky dostupná aj mimo prostredia EUBA v obmedzenom režime (bez prístupu k licencovanému obsahu).
 • Neobmedzený vzdialený prístup získate automaticky po registrácii vlastného konta ACM. Registrácia nemusí prebehnúť z prostredia EUBA a trvá minútu. Po prvom prihlásení sa z akademickej siete EUBA sa v konte aktivuje možnosť vzdialeného prístupu. Po 6 mesiacoch sa treba re-autorizovať, t. j. prihlásiť sa do svojho konta ACM v prostredí EUBA.

Pravidlá využívania e-zdrojov NISPEZ

 

Business Source Complete

Špecializovaná databáza pre podnikanie a obchod dostupná na platforme EBSCOhost.

 • podnikanie, obchod, ekonómia
 • obsahuje aj nečasopisecké zdroje ako reporty pre odvetvia, krajiny, podniky, SWOT analýzy, ďalej prípadové štúdie, knihy, finančné údaje, konferenčné zborníky či autorské profily najcitovanejších autorov
 • produktové informácie vrátane zoznamu titulov

 

EconLit with Full Text

Špecializovaná plnotextová databáza pre ekonomický výskum dostupná na platforme EBSCOhost.

 • databáza pre ekonomický výskum od Americkej ekonomickej asociácie (AEA)
 • obsahuje plné texty takmer 600 ekonomických časopisov vrátane titulov AEA, ďalej abstrakty, indexy a citácie ekonomickej literatúry od roku 1886
 • produktové informácie vrátane zoznamu titulov

 

GALE

Multiodborová prevažne časopisecká databáza s plnotextovým vyhľadávaním na akademické i všeobecné účely od vydavateľstva GALE. Obsahuje napríklad Financial Times, New York Times, The Economist.

Celá databáza je rozčlenená do troch samostatných poddatabáz. Vyhľadávať sa dá buď v každej samostatne, alebo pomocou vyhľadávača PowerSearch naraz naprieč všetkými tromi:

 • Academic OneFile. Multiodborová čiastočne plnotextová databáza odborných a vedeckých časopisov. Recenzované články z vyše 18 000 akademických časopisov a iných autoritatívnych zdrojov s rozsiahlym pokrytím v rôznych vedných disciplínach. Návod na vyhľadávanie
 • InfoTrac Custom Journal 50. Výber 50 časopisov na mieru šitý pre Ekonomickú univerzitu. Výber je zostavený z prvých 100 časopisov z databázy Web of Science s najvyšším impact factorom v oblasti ekonómie, manažmentu, financií, logistiky a poľnohospodárstva. Zoznam vybraných vedeckých časopisov
 • General OneFile. Multiodborová čiastočne plnotextová databáza určená na získanie všeobecného prehľadu o dianí vo svete. Články z vyše 14 000 časopisov, novín a iných zdrojov. Návod na vyhľadávanie

Vzdialený prístup bez použitia VPN:

 • Neobmedzený vzdialený prístup je od 12.3.2021 možný po zadaní univerzálneho hesla Slovakia.

Stránka podpory Gale

Národná licencia SNK

 

IEEE/IET Electronic Library (IEEE Xplore)

Plnotextová databáza článkov z časopisov, konferenčných zborníkov a technických noriem z oblasti informačných a komunikačných technológií, elektrotechniky a elektroniky vrátane kompletnej kolekcie inštitútu IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inštitút elektrických a elektronických inžinierov). Stránka podpory

Vzdialený prístup bez použitia VPN:

 • Neobmedzený vzdialený prístup získate automaticky po registrácii vlastného konta IEEE. Registrácia nemusí prebehnúť z prostredia EUBA a trvá minútu. Po prvom prihlásení sa z akademickej siete EUBA na vlastnom prenosnom zariadení sa v konte aktivuje možnosť vzdialeného prístupu pre konkrétne zariadenie a webový prehliadač. Po 90 dňoch (alebo po vymazaní cookies) sa treba re-autorizovať, t. j. prihlásiť sa do svojho konta IEEE na svojom zariadení v prostredí EUBA.

Pravidlá využívania e-zdrojov NISPEZ

 

ITC Market Analysis Tools

Súbor nástrojov na analýzu trhu od Medzinárodného obchodného centra (International Trade Center):

Tréning a podpora: Learning Corner

Registrácia:

 • Plný prístup je podmienený registráciou na inštitucionálnu emailovú adresu (euba.sk, euke.sk, student.euba.sk, student.euke.sk).
 • Bez registrácie je prístup obmedzený.
 • V rámci podpory obchodu je od júla 2021 do 31.12.2022 plný prístup bezplatný pre všetkých používateľov z Európskej únie, t. j. akceptované sú aj neinštitucionálne emailové adresy. Viac info >>

Vzdialený prístup: Platforma je automaticky dostupná aj mimo prostredia EUBA.

 

Platforma ProQuest

Platforma ponúka prístup k niekoľkým databázam obsahujúcim rôzne druhy dokumentov multiodborového zamerania a umožňuje efektívne vyhľadávanie, používanie a zdieľanie informácií. Vyhľadávať sa dá buď naprieč celou platformou alebo v konkrétnej databáze. Využiť môžete aj prehliadanie podľa odborov.

 • ProQuest Central – plnotextová multidisciplinárna databáza odborných a vedeckých časopisov, novín, priemyselných a obchodných správ, kníh, záverečných a kvalifikačných prác.
 • ProQuest Ebook Central – plnotextová multioborová databáza okolo 27 000 odborných a vedeckých kníh z kolekcie Academic Complete
  • Obsahuje napríklad 367 kníh vydavateľstva MIT Press z kolekcie Business & Economics, tiež knihy v češtine.
  • Neprihláseným používateľom umožňuje čítanie knihy online, tlač alebo stiahnutie obmedzeného počtu strán.
  • S vlastným kontom Ebook Central umožní stiahnuť celú knihu vo formáte PDF/epub alebo ukladať knihy do Knihovničky (Bookshelf).
  • Prístup k tejto databáze je možný aj cez samostatnú platformu ProQuest Ebook Central (predtým ebrary).
 • ProQuest Dissertations & Theses Global‎ (PQDT Global) – celosvetovo najväčšia abstraktová a plnotextová databáza záverečných a kvalifikačných prác

Tréning a podpora:

Vzdialený prístup bez použitia VPN:

 • Platforma je od júna 2020 automaticky dostupná aj mimo prostredia EUBA v obmedzenom režime (okresané možnosti vyhľadávania; bez prístupu k licencovaným plným textom).

Pravidlá využívania e-zdrojov NISPEZ

 

Platforma ProQuest Ebook Central

Platforma umožňuje prístup k plným textom multiodborovo zameranej databázy obsahujúcej okolo 27 000 odborných a vedeckých kníh z kolekcie Academic Complete. (E-knihy sú prístupné aj z platformy ProQuest.)

 • Využiť môžete vyhľadávanie alebo prehliadanie po odboroch.
 • Obsahuje napríklad 367 kníh vydavateľstva MIT Press z kolekcie Business & Economics, tiež knihy v češtine.
 • Neprihláseným používateľom umožňuje čítanie knihy online, tlač alebo stiahnutie obmedzeného počtu strán.
 • S vlastným kontom do Ebook Central umožní stiahnuť celú knihu vo formáte PDF/epub alebo ukladať knihy do Knihovničky (Bookshelf). Konto do Ebook Central (pôvodne ebrary) je odlišné od hlavného proquestového konta My Research

Tréning a podpora:

Pravidlá využívania e-zdrojov NISPEZ

 

Scopus

Bibliografická a citačná databáza vedeckej literatúry orientovaná najmä na európsku vedeckú produkciu
Retrospektíva: abstrakty od roku 1966, citačné ohlasy od roku 1996
Zameranie: prírodné, technické, spoločenské a humanitné vedy, medicína

Tréning a podpora: 

Vzdialený prístup bez použitia VPN:

 • Je automatický, bez nutnosti registrácie vlastného konta Elsevier.
 • Obmedzenia: Dostupný je len v obmedzenom režime Scopus Preview, a to aj pre prihlásených používateľov. Dostupné je vyhľadávanie podľa autora, zoznam zdrojov a niektoré časopisecké metriky.

Pravidlá využívania e-zdrojov NISPEZ

 

Abstraktová a plnotextová databáza článkov z vedeckých časopisov, kapitol z knižných sérií, kníh, zborníkov, referenčných prác a online archívov vydavateľstva Springer Verlag. Platforma tiež sprístupňuje časopisecké tituly iných vydavateľstviev (napr. Palgrave Macmillan, Apress).
Retrospektíva: plné texty od roku 1997
Zameranie: prírodné vedy, technika, zdravotníctvo, spoločenské a humanitné vedy

Tréning a podpora: ako vyhľadávať, tutoriály a návodywebináre a podcasty (nielen) pre knihovníkov

Pravidlá využívania e-zdrojov NISPEZ

Vzdialený prístup bez použitia VPN:

 • Platforma je automaticky dostupná aj mimo prostredia EUBA v obmedzenom režime (bez prístupu k licencovaným plným textom).

 

Web of Science

Portál spoločnosti Clarivate Analytics (predtým Thomson Reuters) k databázam:

 • Current Contents Connect - bibliografická databáza, ktorá poskytuje kompletné bibliografické údaje z viac ako 10 tisíc renomovaných celosvetových vedeckých časopisov a kníh. Obsahuje 7 edícií a 2 kolekcie s retrospektívou od roku 1998:
  • Edície: Life Sciences (LS), Clinical Medicine (CM), Agriculture, Biology & Environmental Sciences (ABES), Physical, Chemical & Earth Sciences (PCES), Engineering, Computing & Technology (ECT), Social & Behavioral Sciences (SBS), Arts & Humanities (AH)
  • Kolekcie: Business Collection (BC), Electronics & Telecommunications Collection (EC)
 • Web of Science Core Collection - bibliografická a citačná databáza, ktorá slúži ako primárny zdroj pre vyhľadávanie renomovaných vedeckých informácií a hodnotenie vedeckej publikačnej činnosti. Obsahuje 8 hlavných citačných indexov a 2 chemické indexy:
  1. Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED): od roku 1900
  2. Social Sciences Citation Index (SSCI): od roku 1900
  3. Arts and Humanities Citation Index (A&HCI): od roku 1975
  4. Emerging Sources Citation Index (ESCI): od roku 2005
  5. Conference Proceedings Citation Index-Science (CPCI-S): od roku 1990
  6. Conference Proceedings Citation Index-Social Sciences&Humanities (CPCI-SSH): od roku 1990
  7. Book Citation Index-Science (BKCI-S): od roku 2005
  8. Book Citation Index-Social Sciences & Humanities (BKCI-SSH): od roku 2005
  9. Current Chemical Reactions (CCR-EXPANDED): od roku 2006
  10. Index Chemicus (IC): od roku 2006
 • InCites Journal Citation Reports (JCR) - poskytuje analytické nástroje na evaluáciu ohlasov časopisov (Journal Impact Factor, IF)
 • InCites Essential Science Indicators (ESI) - nástroj na analýzu vedcov, inštitúcií, krajín i vedeckých publikácií v databáze Web of Science Core Collection
 • Web of Science Citation Connection - regionálne a špecializované databázy a indexy - primárny zdroj na vyhľadávanie špecializovaných vedeckých informácií a dát

Podpora pre SR a ČR: mikroweb spoločnosti Clarivate, kalendár webinárov (bezplatné online webináre v slovenčine alebo češtine na platforme Webex, nutná registrácia)

Podpora: tréningový portál, kalendár webinárov (všetky jazyky), video tutoriály, všetky produkty (Web of Science Group Learning)

Vzdialený prístup bez použitia VPN:

 • Získate ho automaticky po registrácii vlastného konta. Registrácia musí prebehnúť z prostredia EUBA (aj cez VPN) a trvá minútu.
 • Obmedzenia: Po 12 mesiacoch sa treba re-autorizovať, t. j. prihlásiť sa do svojho WoS konta v prostredí EUBA. Afiliácia sa s každým prihlásením z akademickej siete EUBA obnoví na 12 mesiacov. (Aktuálne informácie na stránke producenta.)

Pravidlá využívania e-zdrojov NISPEZ

Doplnkové služby a nástroje, ktoré môžete používať s rovnakou registráciou ako do Web of Science:

 • Master Journal List – portál na vyhľadávanie časopisov indexovaných vo Web of Science (základná funkcionalita aj bez registrácie)
 • Citačný manažér EndNote
 • EndNote Click (pôvodne Kopernio) – rozšírenie do webového prehliadača na vyhľadávanie a uchovávanie plných textov
 • Publons – portál pre vedeckých recenzentov

 

Wiley Online Library

Rozsiahla multidisciplinárna plnotextová databáza vydavateľstva Wiley-Blackwell. Pokrýva online zdroje z oblastí prírodných vied, medicíny, technických vied, spoločenských a humanitných vied. Ponúka integrovaný prístup do viac ako 8 miliónov článkov z viac ako viac ako 1200  vedeckých a odborných časopisov vydavateľstva Wiley-Blackwell, do 16 000 online kníh a do stoviek laboratórnych protokolov a databáz. Retrospektíva prístupu je od roku 1997. Prístup na úroveň úplných textov sa vzťahuje na predplatenú kolekciu časopisov.

Tréning a podpora:  Training hubolabout.wiley.com

Vzdialený prístup bez použitia VPN:

 • Platforma je automaticky dostupná aj mimo prostredia EUBA v obmedzenom režime (bez prístupu k licencovaným plným textom).
 • Neobmedzený vzdialený prístup získate automaticky po registrácii vlastného konta Wiley Online Library. Registrácia by mala prebehnúť z akademickej siete EUBA (aj cez VPN). Po 60 dňoch sa treba re-autorizovať, t. j. prihlásiť sa do svojho konta Wiley Online Library z akademickej siete EUBA. Afiliácia sa s každým prihlásením z akademickej siete EUBA obnoví na 60 dní.

Pravidlá využívania e-zdrojov NISPEZ

 

Kontakt:

Elektronické informačné zdroje

Mgr. Bronislava Senčáková

02/6729 1614

bronislava.sencakova@euba.sk