Katalóg SEK

 • vyhľadávanie informačných zdrojov SEK a EU v Bratislave a v externých informačných zdrojoch (pomoc)
 • zisťovanie dostupnosti (exempláre voľné, vypožičané, dostupné na prezenčnú výpožičku, rezervované, nedostupné) a miesto ich dostupnosti (sklad, študovňa, pracovisko EU, katedra...)
 • ukladanie do košíka, vytlačenie, ukladanie do súboru, posielanie e-mailom

Registrovaní používatelia SEK po prihlásení môžu:

 • zadávať žiadanky na voľné exempláre dokumentov
 • rezervovať vypožičané dokumenty
 • prolongovať vypožičané dokumenty
 • získať informácie o svojom konte: žiadanky, výpožičky, rezervácie, poplatky

Upozornenie: V katalógu SEK nie je možné pripojené súbory, ktoré majú obmedzenie prístupu na IP adresy SEK alebo EUBA, stiahnuť ani prostredníctvom vzdialeného prístupu (VPN) z dôvodu dodržania autorského zákona a ochrany pred robotmi na automatické sťahovanie plných textov. (Súbory si môžete prezerať v knižnici počas prevádzkových hodín.)

Video návod

 • Video návod vznikol v októbri 2020 ako súčasť online prednášky Slovenskej ekonomickej knižnice pre študentov bakalárskeho stupňa Obchodnej fakulty EU v Bratislave.
 • Virtuálna študovňa EUBA (alebo Digitálna knižnica) je zrušená od 1.1.2021 (čas vo videu 8:40 – 10:23).

 

Databáza článkov

 • unikátna databáza budovaná pracovníkmi SEK od roku 1990 obsahuje viac ako 175 500 bibliografických záznamov analyticky spracovaných článkov zo 154 titulov vedeckých a odborných časopisov slovenskej a českej proveniencie a príspevkov z konferenčných a vedeckých zborníkov vydávaných na EU v Bratislave
 • články a príspevky zo zborníkov sú prepojené na ich zdrojové dokumenty
 • výber a bibliografické spracovávanie článkov sa realizuje operatívne na základe zhodnotenia aktuálnej obsahovej profilácie excerpovaných titulov periodík, ich reálnou dostupnosťou v SEK a v súlade s informačnými požiadavkami používateľov

 

Smarteca

V katalógu nájdete zoznam elektronických učebníc univerzitného vydavateľstva Ekonóm dostupných v elektronickej čítačke Smarteca vydavateľstva Wolters Kluwer. (Pôvodná verzia čítacej aplikácie sa volala WK eReader.)

Digitálna knižnica je dostupná na troch počítačoch cez odkaz na pracovnej ploche alebo vo webovom prehliadači na adrese smarteca.skDva počítače sú vo Všeobecnej študovni na 4. poschodí v časti EDC, tretí počítač sa nachádza v Požičovni na 2. poschodí, takže je počas semestra dostupný aj v sobotu.