Zedhia

Údaje v digitálnej podobe:

  • ekonomické údaje z obdobia Rakúsko-Uhorska a nástupníckych krajín vrátane Slovenska až do roku 1945
  • údaje o podnikaní v Rakúsku v rokoch 1868 – 2003

Trvanie: do 31. 07. 2017, nastavené na IP adresy Ekonomickej univerzity v Bratislave

Podmienky vydavateľstva Compass-Verlag pre skúšobný prístup nepovoľujú hromadné alebo systematické sťahovanie dát, ich ďalšiu distribúciu ani komerčné využívanie.

 

Oxford Research Encyclopedias

Online encyklopédie sú tematicky zamerané a obsahujú odborné informácie a recenzované články pre akademický výskum na všetkých úrovniach. Informácie sú priebežne aktualizované a dopĺňané.

Trvanie: do 30. 09. 2017

 

Polpred.com

  • plnotextová databáza ruských článkov z tlačových agentúr a hospodárskej tlače od roku 1998
  • zoznam predmetových hesiel zahŕňa 26 priemyselných odvetví, 600 zdrojov, 8 federálnych oblastí Ruskej federácie, 235 krajín a regiónov. Denne prináša tisíc nových správ v plnom texte v ruštine

Trvanie: do 15. 10. 2018

 

FaLang translation system by Faboba