Loading.....

Voľné e-zdroje dostupné v režime otvoreného prístupu a pomocné služby

 

Čo je Open Access

Poskytovanie online prístupu k vedeckým informáciám pre používateľa bezplatne a neobmedzene. Filozofiou otvoreného prístupu je poskytnúť zdarma neobmedzený prístup k výskumu a jeho publikáciám bez porušenia autorských práv a vychádza z tvrdenia, že výskum financovaný daňovými poplatníkmi by mal byť dostupný daňovým poplatníkom bezplatne.

Kontaktná kancelária pre Open Access na CVTI SR

Open access v kocke - krátke komiksové video v angličtine z dielne PHD comics

 

Týždeň otvoreného prístupu 2018

V týždni od 22.10. do 28.10. sa koná 10. ročník celosvetového podujatia Open Access Week 2018. Podujatie sa oslavuje po celom svete s cieľom propagovať a zvyšovať povedomie o otvorenom prístupe k vedeckej literatúre, k vedeckým dátam a spôsoboch ich uchovávania.

 

Register časopisov s otvoreným prístupom – DOAJ

Adresár recenzovaných elektronických časopisov s otvoreným prístupom

 

Register kníh s otvoreným prístupom – DOAB

Adresár elektronických kníh s otvoreným prístupom

 

Register repozitárov s otvoreným prístupom – OpenDOAR

Globálny adresár repozitárov s otvoreným prístupom a ich politík

 

Register repozitárov s otvoreným prístupom – ROAR

Adresár repozitárov s otvoreným prístupom

 

Contact:

Electronic information resources

Mária Lörinc

02/6729 1384

 Maria.Gassova@euba.sk