V pracovné soboty je otvorená iba Požičovňa na 2. poschodí, ale aj vtedy si môžete vyžiadať a získať na štúdium dokumenty zo študovní, ktoré Vám na požiadanie do Požičovne prinesieme.

Pre skrátenie čakacej doby odporúčame pripraviť si zoznam literatúry, ktorú potrebujete a zaslať ho e-mailom na sek.oss@euba.sk alebo doručiť osobne do Požičovne, a to najneskôr do piatka 14:00 (žiadosti doručené po tomto termíne nebudú spracované).

 

Postup pri zasielaní požiadavky e-mailom

  • v katalógu vyhľadajte a vyberte si dokumenty
  • vložte ich do Košíka
  • vyberte možnosť Odoslanie na e-mail

sobota 1

 

  • správu so stručnou informáciou pre našich pracovníkov odošlite na e-mailovú adresu sek.oss@euba.sk
  • pridajte aj vlastnú e-mailovú adresu, nech máte kópiu
  • podpíšte sa menom, aby ste sa mohli v sobotu identifikovať


Odporúčanie: pri zobrazovacom formáte vyberte možnosť Podrobný (v menu naľavo zmeníte zobrazenie) - uľahčí a urýchli to prácu knihovníkom.


sobota 2

  

Výsledná správa bude vyzerať nasledovne:

 

sobota 4

   

Požiadavka doručená osobne

V katalógu vyberte dokumenty zo študovní, odpíšte si relevantné údaje (autora, titul, signatúru/systematiku) alebo ich nahádžte do košíka a vytlačte si podrobný zobrazovací formát (v menu naľavo zmeníte zobrazenie), prípadne si výsledky hľadania skopírujte do Wordu...

Takto pripravený zoznam si najneskôr v piatok do 14:00 doneste do Požičovne.