Aké sú metódy prístupu k spoľahlivým akademickým zdrojom v dobe obrovského množstva informácií? Ako efektívne rešeršovať? Ako pohodlne získať potrebné informácie?
 

Pozývame na bezplatné online školenia v češtine k finančnej platforme Eikon v rámci Refinitiv Academy. Všetky webináre sú vhodné pre začiatočníkov, ak nie je uvedené inak.

Databáza EconLit with Full Text zahŕňa všetky zdroje indexované v databáze EconLit od American Economic Association a ďalšie stovky plnotextových časopisov zameraných na kapitálové trhy, menové teórie, ekonomické prognózy a podobne. Na webinári sa dozviete, ako efektívne vyhľadať relevantné zdroje, ako s nimi ďalej pracovať, tiež ako prehľadávať citačné referencie či jednotlivé publikácie.

Pozývame na bezplatné online školenia v češtine k finančnej platforme Eikon v rámci Refinitiv Academy.

Pozývame na bezplatné online školenia v češtine k finančnej platforme Eikon v rámci Refinitiv Academy.

EBSCO Discovery Service (EDS) je kompletná vyhľadávacia služba, ktorá umožňuje vyhľadávanie vo všetkých zdrojoch knižnice z jedného miesta. EDS popdoruje integrované vyhľadávanie v plnotextových i citačných databázach, rovnako ako v lokálnych kolekciách.

Preprint je verzia rukopisu, ktorú zasiela autor do časopisu, ale ktorá ešte neprešla recenzným konaním. Aký význam má vedecký článok bez recenzie? Kedy a prečo začali vedci zdieľať svoje preprinty? Ako sa situácia v oblasti preprintov zmenila počas pandémie a aký je význam preprintov dnes? Mali by ste preprinty svojich článkov zdieľať aj Vy?

Pozývame na bezplatné online školenia v češtine k finančnej platforme Eikon v rámci Refinitiv Academy.