Spoločnosť EBSCO umožnila skúšobný prístup do kolekcie e-kníh vydavateľstva Harvard Business Review, ktorá obsahuje takmer 600 titulov, z toho 400 e-kníh, knižných noviniek a článkov o HBR Classic.

Knižnice a vydavatelia reagujú na súčasnú situáciu rozšírením ponuky elektronických informačných zdrojov alebo ich ľahšou dostupnosťou.

Švédska spoločnosť Prio Infocenter AB bude v stredu 1. apríla 2020 od 15:00 do 16:00 realizovať informatívny webinár v angličtine URKUND – Plagiarism prevention that simply works. Záznam webinára a prezentáciu nájdete na stránke AiB.

Bezplatné online školenia v češtine a slovenčine k databázam Web of Science (WoS) a súvisiacim nástrojom. Ak nestihnete termín, môžete si pozrieť záznamy webinára.

Do 2. apríla 2020 potrvá skúšobný prístup do databázy portálu World Politics Review, ktorý obsahuje každý deň doplňované analýzy k aktuálnym témam v oblasti zahraničnej politiky a medzinárodných vzťahov.

Do 30. septembra 2020 potrvá skúšobný prístup do multiodborovej kolekcie primárnych a sekundárnych zdrojov Gale Reference Complete.

Do 25. marca 2020 potrvá skúšobný prístup do analytického nástroja SciVal nad citačnou a abstraktovou databázou Scopus na hodnotenie výsledkov vedy a výskumu a tvorbu analýz.

Bezplatné online školenia v češtine a slovenčine k databázam Web of Science (WoS) a súvisiacim nástrojom. Prvé školenie už v utorok 18. februára 2020.