V priestoroch knižnice fungujú obidve univerzitné Wi-Fi siete (EUBA-Wifi a eduroam) a špeciálna knižničná Wi-Fi sieť SEK-Wifi. Pri návšteve knižnice môžete na svojom notebooku, tablete alebo telefóne využívať ktorúkoľvek z týchto Wi-Fi sietí.

 

Knižničná sieť Wi-Fi

Názov siete: SEK-Wifi

Heslo: opendataSEK

Knižničné Wi-Fi pripojenie je možné zachytiť aj v priestoroch pred vstupom do knižnice, pretože signál má pomerne široký dosah. Takisto funguje v služobných priestoroch knižnice.

Prístup k plným textom v knižničnom katalógu

  • Plné texty s typom prístupu „z IP adresy SEK po prihlásení“ (príklad): áno, jedine táto sieť k nim umožní prístup, a to po prihlásení sa do katalógu
  • Plné texty s typom prístupu „z IP adresy EU po prihlásení“ (príklad): áno, po prihlásení sa do katalógu
  • Plné texty s typom prístupu „verejný“ (príklad): áno, aj bez prihlásenia sa do katalógu

Prístup k licencovaným e-zdrojom a databázam: áno

 

Univerzitné siete Wi-Fi

Heslo do siete EUBA-Wifi je zverejnené v priestoroch univerzity. Osobné prístupové údaje do siete eduroam nájdete v elektronickej pošte alebo si ich môžete vyžiadať nanovo cez CIT helpdesk.

Prístup k plným textom v knižničnom katalógu

  • Plné texty s typom prístupu „z IP adresy SEK po prihlásení“ (príklad): nie, ani po prihlásení sa do katalógu
  • Plné texty s typom prístupu „z IP adresy EU po prihlásení“ (príklad): áno, po prihlásení sa do katalógu
  • Plné texty s typom prístupu „verejný“ (príklad): áno, aj bez prihlásenia sa do katalógu

Prístup k licencovaným e-zdrojom a databázam: áno 

 

Súvisiace odkazy