Definícia plagiátorstva

Z množstva definícií plagiátorstva uvádzame definíciu prebranú z nižšie uvedených príručiek zo stránky akademickaetika.cz, ktorá vychádza z návrhu definície Teddi Fishmanovej z roku 2009:

Plagiátorstvo je využitie (myšlienok, obsahu alebo štruktúry) iného diela bez riadneho uvedenia odkazu na zdroj pre získanie určitej výhody tam, kde sa očakáva pôvodné dielo.

 

Spektrum plagiátorstva podľa spoločnosti Turnitin

Spektrum plagiátorstva (2012): 10 druhov plagizovania textu

 1. klon (clone)
 2. CTRL+C
 3. nájdi-nahraď (find – replace)
 4. remix
 5. recyklát (recycle)
 6. hybrid
 7. mashup
 8. chyba 404 (404 error)
 9. agregátor (aggregator)
 10. re-tweet

Spektrum plagiátorstva 2.0 (2021): 12 foriem neoriginálnej práce

 1. neúmyselné plagiátorstvo (inadvertent plagiarism)
 2. nepovolená spolupráca študentov (student collusion)
 3. parafrázové plagiátorstvo (paraphrase plagiarism)
 4. doslovné plagiátorstvo (word-for-word plagiarism)
 5. plagiátorstvo počítačového kódu (computer code plagiarism)
 6. sebaplagiátorstvo / autoplagiátorstvo (self-plagiarism)
 7. plagiátorstvo bibliografických zdrojov (source-based plagiarism)
 8. mozaikové plagiátorstvo (mosaic plagiarism)
 9. manuálna modifikácia textu (manual text modification)
 10. softvérová modifikácia textu (software-based text modification)
 11. plagiátorstvo údajov (data plagiarism)
 12. práca na objednávku (contract cheating)

 

Ako sa vyhnúť plagiátorstvu

3 x O proti plagiátorstvu

 • odlíšiť prevzaté myšlienky od vlastných
 • odkázať na pôvodný zdroj
 • označiť pôvodný zdroj tak, aby sa dal dohľadať

Prevzaté z nižšie uvedených príručiek zo stránky akademickaetika.cz.

Príručka pre študentov (akademickaetika.cz, 2020)

Príručka pre akademických pracovníkov (akademickaetika.cz, 2020)

Ďalšie odkazy

  

Etický manažment na EU v Bratislave

 

Akademická etika a výskumná integrita v SR a EÚ