Prístupový link: https://www.scopus.com/

  • Prístup z univerzitnej siete NetEU (vrátane PHF, wifi a internátov): automaticky bez registrácie/prihlasovania
  • Vzdialený prístup (mimo univerzitnej siete NetEU): cez VPN pre študentov a zamestnancov EU v Bratislave; bez VPN pozri nižšie

Stručný popis: Bibliografická, abstraktová a citačná databáza vedeckej literatúry orientovaná najmä na európsku vedeckú produkciu. Produktové informácie.

Zameranie: prírodné, technické, spoločenské a humanitné vedy, medicína

Retrospektíva: abstrakty od roku 1966, citačné ohlasy od roku 1996

Vlastný účet: konto Elsevier funguje naprieč všetkými službami Elsevier

Tréning, pomoc a podpora: 

Vzdialený prístup bez použitia VPN:

  • Je automatický, bez nutnosti registrácie vlastného konta Elsevier.
  • Obmedzenia: Dostupný je len v obmedzenom režime Scopus Preview, a to aj pre prihlásených používateľov. Dostupné je vyhľadávanie podľa autora, zoznam zdrojov a niektoré časopisecké metriky.

Producent: Elsevier, www.elsevier.com

Podmienky používania: Pravidlá využívania e-zdrojov NISPEZ, Terms of Use, Privacy Policy

Licencia: Centrum vedecko-technických informácií SR, projekt NISPEZ

Súvisiace odkazy:

 

Contact:

Electronic information resources

Bronislava Senčáková

02/6729 1614

bronislava.sencakova@euba.sk