News

The library will be closed from Monday 21 December 2020 until 25 January 2021Complete opening hours >

Last update: 4 January 2021 2:07 pm

Vzdialený prístup k licencovaným databázam pre zamestnancov a študentov EU je od apríla 2020 možný cez virtuálnu privátnu sieť (VPN) z domu rovnako ako keby ste boli na univerzite.

Do 31. decembra 2020 potrvá voľný prístup do databáz Gale a zároveň skúšobný prístup do multiodborovej kolekcie primárnych a sekundárnych zdrojov Gale Reference Complete. Zároveň pozývame záujemcov na súvisiaci webinár, ktorý sa bude konať 10. decembra 2020 o 10:30.

Do 31. decembra 2020 potrvá skúšobný prístup k plným textom elektronických časopisov nakladateľstva The University of Chicago Press.

From Monday, 14 December 2020, the Reading Rooms will be open until 15:30. The Lending Department will still be open until 18:00. Complete opening hours >

Do you need to study documents from the closed Reading Rooms? Upon request, we will prepare them for inside study in the Lending Department.

>> Measures and recommendations for the operation and provision of services of the Slovak Economic Library valid from 15 October 2020 <<

The library will be closed from 21.12.2020 until 8.1.2021.

Last update: 17 December 2020 11:17 am

Ekonomická univerzita v Bratislave má opäť dostupnú profesionálnu finančnú platformu Eikon + Datastream od spoločnosti Refinitiv (predtým Thomson Reuters). Platforma ponúka úplný obraz o makroekonomickom prostredí a ekonomických cykloch s cieľom odhaliť trendy a predpovedať trhové podmienky.

From Thursday, 19 November 2020, the library will be open in a semestral mode. Complete opening hours >

>> Measures and recommendations for the operation and provision of services of the Slovak Economic Library valid from 15 October 2020 <<

Last update: 11 December 2020 08:47 am

Bezplatné novembrové online školenia s lektorom k elektronickým informačným zdrojom, databázam a súvisiacim nástrojom. Webináre sú vedené obvykle na platforme WebEx a sú dostupné aj z prostredia mimo Ekonomickej univerzity. Ak nestihnete živý webinár, zvyčajne býva dostupný zo záznamu.

From Thursday 29 October 2020 until Wednesday 18 November 2020 the library will be closed. Full opening hours >

Last update: 10 November 2020 11:01 am

Do 14. novembra 2020 potrvá skúšobný prístup k plným textom ekníh kolekcie Business vydavateľstva MIT Press.