Voľné e-zdroje dostupné v režime otvoreného prístupu a pomocné služby.

(Ak hľadáte informácie o publikovaní v režime OA, navštívte stránku Publikovanie Open Access v časti Podpora vedy a výskumu.)

 

Čo je otvorený prístup (Open Access, OA)

Poskytovanie online prístupu k vedeckým informáciám pre používateľa bezplatne a neobmedzene. Filozofiou otvoreného prístupu je poskytnúť zdarma neobmedzený prístup k výskumu a jeho publikáciám bez porušenia autorských práv. Táto filozofia vychádza z tvrdenia, že výskum financovaný daňovými poplatníkmi by mal byť dostupný daňovým poplatníkom bezplatne. Otvorený prístup je súčasťou otvorenej vedy.

 

Kontaktná kancelária pre Open Access na CVTI SR

Od roku 2016 slúži ako národný koordinátor a metodik pre oblasť otvorenej vedy na Slovensku. Vedie zoznam slovenských OA časopisov a venuje sa poskytovaniu informácií (publikácie), vzdelávacím aktivitám (webináre (s archívom), podujatia, kurzy).

 

Ako rýchlo začať? Unpaywall

Služba Unpaywall je rýchlou cestou, ako spoznať otvorený prístup a začať využívať jeho výhody. Je bezplatná, legálna a nevyžaduje registráciu. Funguje ako doplnok do prehliadača, ktorý návštevníkovi stránky automaticky ponúkne bezplatný OA dokument, ak taký existuje. Používatelia najviac oceňujú, keď im služba počas návštevy stránky ponúkajúcej spoplatnený plný text vyhľadá legálnu otvorenú verziu článku. Unpaywall využíva svoju neustále rastúcu databázu vyše 30 miliónov otvorených vedeckých článkov.

 

Časopisy

 • DOAJregister recenzovaných elektronických časopisov (a článkov) s otvoreným prístupom
 • Sherpa Romeoregister vydavateľov elektronických časopisov s otvoreným prístupom a ich autorskoprávnych a archivačných politík
 • PNAS – oficiálny časopis Národnej akadémie vied (NAS) Spojených štátov amerických s globálnym rozsahom s vysokým impaktom. Medzi voľne dostupný obsah patria publikácie s otvoreným prístupom a po 6 mesiacoch od publikovania všetko ostatné. Viac informácií
 • PLOS – otvorené časopisy neziskového vydavateľstva PLOS
 • SpringerOpen – otvorené časopisy vydavateľstva Springer Nature
 • BMC – otvorené časopisy vydavateľstva BioMed Central (súčasť Springer Nature)

 

Knihy

 • DOABregister elektronických kníh s otvoreným prístupom
 • Open Book Publishers – otvorené knihy neziskového nakladateľstva akademikov z Cambridge a Londýna

 

Repozitáre (úložiská)

 • OpenDOAR – globálny register repozitárov s otvoreným prístupom a ich politík
 • ROARregister repozitárov s otvoreným prístupom
 • Zenodo – Európsky repozitár vyvíjaný v CERN-e. Je spoľahlivý, multifunkčný, prepojený s autorským identifikátorom ORCID a umožňuje nahrávať vlastné materiály (napr. datasety, reporty, prezentácie, softvér). Odporúčame používať, aspoň kým nevznikne národný repozitár CVTI SR.
 • EOSC – portál Európskeho cloudu pre otvorenú vedu, ktorý slúži najmä ako dátový repozitár
 • ORA (Oxford University Research Archive) – Inštitucionálny repozitár Oxfordskej univerzity. Mimoinštitucionálnym autorom neumožňuje nahrávať vlastné materiály, ale sprístupňuje kvalitné zdroje aj v režime Open Access. Podmienky používania
 • Digital Commons – multiodborový repozitár plnotextových vedeckých textov zo stoviek repozitárov zapojených univerzít
 • ArXiv.org – Multiodborový repozitár spravovaný Cornellovou univerzitou. Okrem prírodných vied je zastúpená aj ekonómia, financie, štatistika a počítačové vedy. Umožňuje nahrávať vlastné materiály registrovaným používateľom.
 • SocArXiv.org – Multiodborový repozitár spravovaný Univerzitou v Marylande zameraný na spoločenské vedy. Umožňuje nahrávať vlastné materiály registrovaným používateľom.
 • Figshare – primárne dátový repozitár, ktorý umožňuje nahrávať vlastné materiály registrovaným používateľom

 

Fotografie, obrázky

Openverse (pôvodne CC Search) – vyhľadávač bezplatných fotografií a obrázkov pod licenciou Creative Commons (CC) alebo v Public Domain (CC0) ponúka vyše 600 miliónov obrázkov

 

Vydavateľské platformy

Časopisy, knihy, zborníky, protokoly a iné otvorené publikácie konkrétnych vydavateľov

  

Portály a databázy

Verejne dostupné portály a databázy, ktoré aspoň čiastočne obsahujú zdroje v otvorenom režime alebo voľnom režime. (K databázam označeným hviezdičkou (*) je možný aj plný prístup.)

 

Týždeň otvoreného prístupu (Open Access Week)

Podujatie sa oslavuje po celom svete koncom októbra s cieľom propagovať a zvyšovať povedomie o otvorenom prístupe k vedeckej literatúre, k vedeckým dátam a spôsoboch ich uchovávania.

 

Contact:

Electronic information resources

Bronislava Senčáková

02/6729 1614

bronislava.sencakova@euba.sk