Prístupový link: https://onlinelibrary.wiley.com/

  • Prístup z univerzitnej siete NetEU (vrátane PHF, wifi a internátov): automaticky bez registrácie/prihlasovania
  • Vzdialený prístup (mimo univerzitnej siete NetEU): cez VPN pre študentov a zamestnancov EU v Bratislave; bez VPN pozri nižšie

Rozsiahla multidisciplinárna plnotextová databáza vydavateľstva Wiley-Blackwell. Pokrýva online zdroje z oblastí prírodných vied, medicíny, technických vied, spoločenských a humanitných vied. Ponúka integrovaný prístup do viac ako 8 miliónov článkov z viac ako viac ako 1200 vedeckých a odborných časopisov vydavateľstva Wiley-Blackwell, do 16 000 online kníh a do stoviek laboratórnych protokolov a databáz. Retrospektíva prístupu je od roku 1997. Prístup na úroveň úplných textov sa vzťahuje na predplatenú kolekciu časopisov.

Tréning a podpora: Training hub

Vzdialený prístup bez použitia VPN:

  • Platforma je automaticky dostupná aj mimo prostredia EUBA v obmedzenom režime (bez prístupu k licencovaným plným textom).
  • Neobmedzený vzdialený prístup získate automaticky po registrácii vlastného konta Wiley Online Library. Registrácia by mala prebehnúť z akademickej siete EUBA (aj cez VPN). Po 60 dňoch sa treba re-autorizovať, t. j. prihlásiť sa do svojho konta Wiley Online Library z akademickej siete EUBA. Afiliácia sa s každým prihlásením z akademickej siete EUBA obnoví na 60 dní.

Producent: Wiley

Podmienky používania: Pravidlá využívania e-zdrojov NISPEZ

Licencia: Centrum vedecko-technických informácií SR, projekt NISPEZ

 

Contact:

Electronic information resources

Bronislava Senčáková

02/6729 1614

bronislava.sencakova@euba.sk