Platforma ProQuest Ebook Central ponúka prístup k plným textom multiodborovo zameraných kolekcií obsahujúcich vyše 250 000 vedeckých a odborných e-kníh a možňuje efektívne vyhľadávanie, používanie a zdieľanie informácií. (Tieto e-knihy sú prístupné aj na samostatnej platforme ProQuest.)

 

Dostupnosť

Cez webový prehliadač: https://ebookcentral.proquest.com/lib/euba-ebooks/

Priamy prístup

Prístup z univerzitnej siete NetEU (vrátane PHF, wifi a internátov) je automatický, a to aj bez registrácie/prihlasovania

Vzdialený prístup

Prístup mimo univerzitnej siete NetEU:

 • Cez virtuálnu privátnu sieť VPN (len pre študentov a zamestnancov EU v Bratislave)
 • Bez VPN (napr. pre externých používateľov knižnice): Pomocou vlastného konta Ebook Central (pozri nižšie).

 

Platforma

Platforma ponúka prístup k plným textom multiodborovo zameraných kolekcií obsahujúcich vyše 250 000 vedeckých a odborných e-kníh a možňuje efektívne vyhľadávanie, používanie a zdieľanie informácií.

Jazyk rozhrania: angličtina, čeština, španielčina, nemčina a niekoľko ďalších svetových jazykov (Tip: Jazyk sa dá prepnúť v roletkovom menu Nastavení (Settings) vpravo hore.)

Vyhľadávanie: Využiť môžete jednoduché vyhľadávanie, rozšírené vyhľadávanie alebo prehliadanie podľa odborov.

Možnosti:

 • Neprihláseným používateľom umožňuje vyhľadávanie a čítanie knihy online; pri tituloch s otvoreným prístupom aj sťahovanie kapitol.
 • Prihláseným používateľom umožní sťahovať kapitoly alebo celú knihu vo formáte PDF/epub, ďalej ukladať vyhľadávania, ukladať knihy do Knihovničky (Bookshelf) atď.

Vlastné konto Ebook Central (pôvodne ebrary):

 • Platforma je prístupná aj bez registrácie/prihlásenia.
 • Bezplatné vlastné konto Ebook Central umožní používateľovi ukladanie dokumentov a vyhľadávaní, nastavenie upozornení (alertov) a ďalšie možnosti personalizácie (Knihovnička (Bookshelf)).
 • Registrácia musí prebehnúť z univerzitnej siete NetEU (alebo cez VPN) a trvá minútu.
 • Ak nemáte možnosť navštíviť EU v Bratislave alebo spustiť VPN, administrátor vám môže účet zriadiť nadiaľku. Napíšte emailovú žiadosť na kontakt v zelenom boxe naspodku stránky. Emailová žiadosť zamestnanca alebo študenta EU v Bratislave musí byť odoslaná z univerzitnej emailovej adresy, žiadosť externého používateľa SEK z registračnej emailovej adresy.
 • Toto konto sa použiť na vzdialený prístup k platforme ProQuest Ebook Central.
 • Toto konto je odlišné od hlavného proquestového konta My Research.

Pomoc nájdete po kliknutí na otáznik v menu vpravo hore. Návody a tutoriály k platforme sa nachádzajú na stránke LibGuides – ProQuest Ebook Central.

Stav platformy: ProQuest Status Page

 

Obsah (Kolekcie)

 • Multiodoborová kolekcia Academic Complete Ebooks: Obsahuje vyše 235 000 e-kníh a je špeciálne zostavená pre akademické inštitúcie. (Do apríla 2024 mala EU v Bratislave dostupnú odborovú kolekcia Business Ebooks s obsahom približne 27 000 titulov. Od apríla 2024 má dostupnú celú multidborovú kolekciu Academic Complete Ebooks, ktorej súčasťou je aj pôvodná kolekcia Business Ebooks.)
 • Multiodoborová kolekcia Open Access Complete Ebooks: Obsahuje vyše 17 000 e-kníh s otvoreným prístupom od vedeckých a univerzitných vydavateľstiev. Tieto e-knihy nemajú ochranu DRM. Celá kolekcia Open Access Complete.
 • Obsahuje e-knihy z vydavateľstva MIT Press (takmer 1 500 kusov), Oxford University Press (takmer 8 000 ks, vrátane obľúbenej série A Very Short Introduction), de Gruyter (vyše 9 600), Harvard University Press (vyše 1 200) a Springer (takmer 6 500).
 • Z pohľadu jazyka je takmer 225 000 e-kníh v angličtine, 10 000 v nemčine, 6 500 vo francúzštine, 5 000 v španielčine a skoro 1 000 e-kníh v češtine.

 

Tréning

 

Ďalšie informácie

Producent: ProQuest LLC., USA, (súčasť spoločnosti Clarivate), https://about.proquest.com/

Licencia: Centrum vedecko-technických informácií SR, národný projekt NISPEZ, základné informácierámcová dohoda

Podmienky používania: Terms of Use, Privacy PolicyPravidlá využívania e-zdrojov NISPEZ

 

Contact:

Electronic information resources

Bronislava Senčáková

02/6729 1614

bronislava.sencakova@euba.sk