Prístupový link: https://link.springer.com/

  • Prístup z univerzitnej siete NetEU (vrátane PHF, wifi a internátov): automaticky bez registrácie/prihlasovania
  • Vzdialený prístup (mimo univerzitnej siete NetEU): cez VPN pre študentov a zamestnancov EU v Bratislave; bez VPN pozri nižšie

Abstraktová a plnotextová databáza článkov z vedeckých časopisov, kapitol z knižných sérií, kníh, zborníkov, referenčných prác a online archívov vydavateľstva Springer Verlag. Platforma tiež sprístupňuje časopisecké tituly iných vydavateľstviev (napr. Palgrave Macmillan, Apress).

Retrospektíva: plné texty od roku 1997

Zameranie: prírodné vedy, technika, zdravotníctvo, spoločenské a humanitné vedy

Tréning a podpora: ako vyhľadávať, tutoriály a návodywebináre a podcasty (nielen) pre knihovníkov

Vzdialený prístup bez použitia VPN:

  • Platforma je automaticky dostupná aj mimo prostredia EUBA v obmedzenom režime (bez prístupu k licencovaným plným textom).

Producent: Springer, Švajčiarsko

Podmienky používania: Pravidlá využívania e-zdrojov NISPEZ

Licencia: Centrum vedecko-technických informácií SR, projekt NISPEZ

 

Contact:

Electronic information resources

Bronislava Senčáková

02/6729 1614

bronislava.sencakova@euba.sk