Ak chcete prezenčne študovať dokumenty zo študovní mimo prevádzkových hodín študovní, na požiadanie vám prinesieme dokumenty do Požičovne. Takáto situácia môže nastať napríklad počas skúškového obdobia, keď je Požičovňa otvorená do 18:00, ale študovne len do 15:30, alebo v prípade mimoriadneho zatvorenia niektorej študovne pre nedostatok personálu, tiež počas hlavných letných prázdnin, kedy býva otvorená len Požičovňa.

Upozornenie: Takáto príprava publikácií zo študovní je službou, ktorú poskytujeme len mimo prevádzkových hodín študovní.

 • Otvorené študovne fungujú formou samoobsluhy, t. j. používatelia si vyberajú dokumenty z regálov sami. Knihovníci vám radi pomôžu, či už s vyhľadaním dokumentov v knižničnom katalógu alebo s orientáciou v študovni podľa systematiky (odboru, oblasti).

 

Zoznam literatúry

 • Pre skrátenie čakacej doby vám odporúčame vopred si pripraviť zoznam literatúry z knižničného katalógu, ktorú potrebujete zo študovne.
 • Zoznam zašlite e-mailom na adresu sek.oss@euba.sk alebo doručte osobne do Požičovne. Postupy nájdete nižšie.
 • Termín doručenia zoznamu je najneskôr do 12:00 v daný deň; počas letných prázdnin v daný deň najneskôr do 10:00. Požiadavka doručená po uvedenom termíne nemusí byť spracovaná včas.

 

Zoznam literatúry – zaslanie požiadavky e-mailom

1. Vloženie dokumentov do košíka

 • v knižničnom katalógu si vyhľadajte a vyberte dokumenty zo študovní (v zázname bude uvedená dislokácia Všeobecná študovňa alebo Časopisecká študovňa; pri článkoch treba kliknúť na lupu pri zdrojovom dokumente, aby ste si overili dislokáciu)
 • vybrané dokumenty vložte do Košíka
 • v Košíku kliknite na možnosť Odoslať

Katalog SEK kosik

 

2. Odoslanie obsahu košíka emailom

Na samostatnej obrazovke vyplňte požadované údaje a odošlite zoznam.

 • ako príjemcu uveďte sek.oss@euba.sk a pridajte aj vlastnú e-mailovú adresu, nech máte kópiu odoslanej požiadavky
 • doplňte text správy; návrh znenia (podčiarknutý text upravte podľa potreby):
  • Dobrý deň, prosím Vás o pripravenie týchto dokumentov zo študovne na prezenčné štúdium do Požičovne. Predpokladám, že prídem dnes/zajtra v čase XY. Ďakujem. Meno Priezvisko
 • ako zobrazovací formát záznamu vyberte možnosť Podrobný – uľahčí a urýchli to prácu knihovníkom
 • nechajte zaklinutú možnosť Vložiť k záznamu odkaz na detail
 • zakliknite možnosť Číslovať záznamy
 • odošlite zoznam 

Katalog SEK kosik odoslat emailom

 

3. Doručenie obsahu košíka na email

Doručená správa bude vyzerať nasledovne:

Katalog SEK kosik odoslat emailom email

 

Zoznam literatúry – osobné doručenie požiadavky

 • V knižničnom katalógu si vyhľadajte a vyberte dokumenty zo študovní (v zázname bude uvedená dislokácia Všeobecná študovňa alebo Časopisecká študovňa; pri článkoch treba kliknúť na lupu pri zdrojovom dokumente, aby ste si overili dislokáciu).
 • Vytvorte zoznam dokumentov:
  • odpíšte si relevantné údaje (autora, titul, signatúru/systematiku),
  • alebo vložte vybrané dokumenty do košíka, zvoľte podrobný zobrazovací formát (hore v menu) a obsah košíka vytlačte kliknutím na tlačidlo Vytlačiť (hore v menu),
  • prípadne si výsledky hľadania skopírujte do Wordu a pod.
 • Takto pripravený zoznam doneste do Požičovne do vyššie stanoveného termínu.

Contact:

Department of Library and Information Services

 02/6729 1263, 02/6729 1247

sek.oss@euba.sk