• Formatívna pomôcka pri písaní prác alebo publikácií (nielen) v angličtine. Pred odovzdaním umožňuje autorovi kontrolu podobnosti textu, citácií a anglickej gramatiky. Výsledok kontroly je dostupný iba autorovi textu. Kontrolované dokumenty sa neukladajú do databázy Turnitin.
  • Porovnávacia databáza: Turnitin (vrátane prác odovzdaných na EU v Bratislave cez Turnitin Feedback Studio)
  • Cieľová skupina: Odporúčané pre študentov a pedagógov na EU v Bratislave s univerzitným kontom Office 365 (@euba.sk, @student.euba.sk)
  • Prístupový link: https://www.office.com/ (doplnok do online Microsoft Wordu)
  • Časový rámec: 9/2022 – 8/2025
  • Univerzitný koordinátor: Slovenská ekonomická knižnica (SEK)
  • Overiť funkčnosť systému: turnitin.statuspage.io
  • Technická podpora: Helpdesk EUBA
  • Podmienky používania: Turnitin End-User License Agreement, Turnitin Product Privacy

 

Rýchly štart

 

Študent

 

Pedagóg

 

Súvisiace odkazy

 

Podrobnejší obsah stránky pripravujeme.

Kontakt:

Turnitin — Feedback Studio, Draft Coach

 

Registrácia, prihlásenie

 

 https://helpdesk.euba.sk/

V prípade problémov si vytvorte ticket v tomto systéme. Ako predmet vyberte "CIT: IDM, Office, Moodle, Turnitin". Uveďte adresu registrovanú v AiS2 alebo požiadajte o kontaktovanie telefonicky.

02/6729 5555 (len zamestnanci)

Používanie, konzultácie

 

 turnitin@euba.sk

Mgr. Bronislava Senčáková, Mgr. Viktor Fečkan

 02/6729 1614, 02/6729 1476