Rýchla navigácia:

 

Katalóg knižnice

 • Čo sa v našom katalógu nachádza, ako v ňom vyhľadávať, konkrétne príklady vyhľadávania, ako si zjednodušiť citovanie pomocou citačného manažéra. Katalóg je verejne prístupný, takže vyhľadávanie (rešeršovanie) je dostupné pre každého, aj neregistrovaného používateľa.
 • Video návod vznikol v októbri 2020 ako súčasť online prednášky Slovenskej ekonomickej knižnice pre študentov bakalárskeho stupňa Obchodnej fakulty EU v Bratislave.
 • Upozornenie: Virtuálna študovňa EUBA (alebo Digitálna knižnica) je zrušená od 1.1.2021 (čas vo videu 8:40 – 10:23).

 

Externé e-zdroje

 • Okrem online katalógu knižnice má Ekonomická univerzita prístup k mnohým externým databázam, či už licencovaným, skúšobným, voľným alebo otvoreným (open access).
 • Video návod vznikol v októbri 2020 ako súčasť online prednášky Slovenskej ekonomickej knižnice pre študentov bakalárskeho stupňa Obchodnej fakulty EU v Bratislave.
 • Upozornenie: Virtuálna študovňa EUBA (alebo Digitálna knižnica) je zrušená od 1.1.2021 (čas vo videu 17:00 - 17:55).

 

Scopus

 • Čo je Scopus, predstavenie platformy, čo je CiteScore, SJR, SNIP a h-index, obsah v režime open access, identifikátory autora ORCID a Scopus ID.
 • Stiahnuť prezentáciu >>
 • Materiály vznikli v októbri 2020 ako súčasť online prednášky Slovenskej ekonomickej knižnice pre doktorandov Obchodnej fakulty EU v Bratislave.

 

Web of Science

 • Predstavenie platformy, čo je impakt faktor (IF) a h-index, obsah v režime open access, identifikátory Researcher ID a ORCID.
 • Stiahnuť prezentáciu >>
 • Materiály vznikli v októbri 2020 ako súčasť online prednášky Slovenskej ekonomickej knižnice pre doktorandov Obchodnej fakulty EU v Bratislave.