Stiahnuť ako PDF

Registrácia sa realizuje v Požičovni na 2. poschodí.

Používateľom knižnice sa stanete:

  1. zaregistrovaním v SEK
  2. zaplatením registračného poplatku
  3. podpísaním Prihlášky


Ako preukaz používateľa je možné využívať identifikačnú kartu EU v Bratislave (ISIC, ITIC, preukaz zamestnanca).

Používatelia z prostredia mimo univerzity môžu použiť čipovú kartu inej knižnice.

Používateľ pri registrácii nahlási pracovníčke SEK heslo pre prístup do svojho elektronického konta, ktoré je v systéme zašifrované.

Obnovu zabudnutého hesla alebo zmenu hesla je možné realizovať:

  • cez online katalóg
  • osobne v Požičovni za poplatok 0,50 €

Pracovník knižnice má právo vyžiadať si na overenie totožnosti používateľa občiansky preukaz a u cudzích štátnych príslušníkov cestovný pas.

Za registráciu a jej predĺženie knižnica účtuje poplatky podľa aktuálneho Cenníka služieb.

Platnosť registrácie je potrebné každoročne obnoviť.

Vyplnením a podpísaním prihlášky sa používateľ zaväzuje, že bude dodržiavať ustanovenia Knižničného a výpožičného poriadku SEK.

Knižnica dodržiava Zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Predregistrácia

Ak sa chcete stať používateľom SEK, môžete v katalógu vyplniť Predregistračný formulár.

Výpožičky a služby knižnice však môžete využívať až po dokončení registrácie v SEK podpísaním Prihlášky používateľa (osobne v Požičovni, 2. poschodie).

Predregistrácia slúži na zefektívnenie úkonov potrebných pri registrácii.