Stiahnuť ako PDF

Preukaz používateľa je dokladom, ktorý používateľa oprávňuje využívať knižničný fond a služby knižnice v celom rozsahu na všetkých jej pracoviskách. Preukaz sa vystavuje na základe vyplnenej prihlášky. Platí 1 rok odo dňa aktivácie.

Ako Preukaz používateľa knižnice sa používa:

  • identifikačná karta EU v Bratislave (ISIC, ITIC, preukaz zamestnanca)
  • preukaz používateľa vydaný SEK
  • pre používateľov mimo univerzity je možné využiť aj čipovú kartu inej knižnice.

Dočasný preukaz používateľa má platnosť 3 mesiace odo dňa vystavenia a oprávňuje používateľa využívať služby a fond knižnice len prezenčne.