Cieľom transformačných zmlúv je podporiť transformáciu vydávania vedeckých publikácií na otvorený prístup. Publikovanie v režime otvoreného prístupu (open access, OA) umožňuje okamžitý, bezplatný, neobmedzený a trvalý prístup k vedeckým informáciám. Keďže čitatelia publikácie v režime OA majú prístup bezplatný, publikovanie v režime OA sa často spája s poplatkami za spracovanie článkov (article proccessing charge, APC) alebo poplatkami za spracovanie kníh (book proccessing charge, BPC), ktoré požadujú vydavatelia od autorov.

 

Čo je transformačná zmuva

Transformačná zmluva je dohoda medzi inštitúciami (knižnicami, národnými a regionálnymi konzorciami) a vydavateľmi, v ktorej sa časť výdavkov pôvodne určených na predplatné presmeruje na podporu publikovania v režime OA pre autorov z oprávnených inštitúcií. Vďaka týmto zmluvám sa postupne mení tradičný obchodný model založený na spoplatnenom prístupe (predplatnom) na model, v ktorom vydavatelia a inštitúcie súčasne s predplatným vyjednávajú výšku cien za dohodnuté služby publikovania v rámci otvoreného prístupu. 

 

Transformačné zmluvy CVTI SR

Transformačné zmluvy v rámci slovenského konzorcia NISPEZ zastrešuje Centrum vedecko-technických informácií SR. Podrobné informácie a pokyny nájdete na stránke https://eiz.cvtisr.sk/.

Ekonomická univerzita v Bratislave je zahrnutá v týchto transformačných zmluvách:

  1. Vydavateľstvo IEEE – často kladené otázkyzmluva platná do 12/2026
  2. Vydavateľstvo Springer Nature – často kladené otázkyzmluva platná do 12/2026

Upozornenie: Ekonomická univerzita v Bratislave nie je zahrnutá v transformačnej zmluve s vydavateľstvom Elsevier.