Špecializovaná databáza pre podnikanie a obchod dostupná na platforme EBSCOhost.

  • podnikanie, obchod, ekonómia
  • obsahuje aj nečasopisecké zdroje ako reporty pre odvetvia, krajiny, podniky, SWOT analýzy, ďalej prípadové štúdie, knihy, finančné údaje, konferenčné zborníky či autorské profily najcitovanejších autorov
  • produktové informácie vrátane zoznamu titulov

Producent: EBSCO

Licencia: Ekonomická univerzita v Bratislave

 

Contact:

Electronic information resources

Bronislava Senčáková

02/6729 1614

bronislava.sencakova@euba.sk