Vzdialený prístup k licencovaným databázam a dokumentom môže byť obmedzený z dôvodu licenčných podmienok a autorskoprávnej legislatívy. Pre názornejšiu predstavu a ľahšiu orientáciu sme pripravili e-kompas ako grafickú pomôcku s farbami semafora:

SEK e-kompas prístupu k univerzitným e-zdrojom 2021
E-kompas prístupu k univerzitným e-zdrojom
(kliknutím na obrázok sa dostanete na čitateľnú verziu)

 

Ako čítať e-kompas

Zelená = priamy prístup = ste priamo v univerzitnej sieti NetEU (univerzita, internáty, pevná sieť, wifi sieť)

  • prístup k licencovaným e-zdrojom a dokumentom je automatický "click & go" (bez registrácie a prihlasovania)

Modrá = vzdialený prístup = ste doma alebo inde mimo univerzitnej siete NetEU

  • Oranžová: zapnutím univerzitnej VPN sa pripojíte do univerzitnej siete NetEU a ďalej "máte zelenú", t. j. prístup k licencovaným e-zdrojom a dokumentom je automatický "click & go" (bez registrácie a prihlasovania)*
  • Červená: bez univerzitnej VPN môže byť vzdialený prístup komplikovanejší alebo nemusí byť vôbec možný. Niektorí poskytovatelia licencovaných e-zdrojov umožňujú plný alebo čiastočný vzdialený prístup pomocou vlastného autorizovaného účtu alebo autorizovaného zariadenia. Doba autorizácie býva časovo obmedzená a po jej uplynutí je potrebná re-autorizácia. Podrobnejšie informácie o možnostiach vzdialeného prístupu bez VPN uvádzame v popise jednotlivých e-zdrojov.

 

* Výnimka pre plné texty PDF v knižničnom katalógu: Pripojené súbory, ktoré majú obmedzenie prístupu na IP adresy SEK (príklad) alebo IP adresy EU v Bratislave (príklad), nie je možné vzdialene otvoriť ani vzdialene stiahnuť prostredníctvom VPN z dôvodu dodržania autorského zákona a ochrany pred robotmi na automatické sťahovanie plných textov. (Súbory si môžete prezerať v knižnici počas prevádzkových hodín, resp. v priestoroch univerzity vrátane internátov.)

Contact:

Electronic information resources

Bronislava Senčáková

02/6729 1614

bronislava.sencakova@euba.sk