Do 31. októbra 2020 potrvá skúšobný prístup ku kompletnému obsahu časopisu Proceedings of the National Academy of Science (PNAS), ktorý je oficiálnym časopisom Národnej akadémie vied (NAS) Spojených štátov amerických s globálnym rozsahom s vysokým impaktom.

 

Produktové informácie:

  • jeden z najcitovanejších a najkomplexnejších multidisciplinárnych vedeckých časopisov na svete
  • publikuje viac ako 3 600 vedeckých prác ročne, články sú publikované denne, časopis vychádza každý týždeň
  • retrospektíva: 1915súčasnosť
  • pokrýva biologické, fyzikálne a spoločenské vedy
  • články je možné vyhľadávať alebo sledovať podľa vydaných čísel či odborného zamerania (napr. ekonomické vedy, politické vedy, aplikovaná matematika)
  • nové články sa dajú odoberať emailom alebo cez RSS
  • leták v češtine

Trvanie: 01. 10. 2020 – 31. 10. 2020

Prístupový link: https://www.pnas.org/

Dostupnosť: automaticky z IP adries Ekonomickej univerzity

Vzdialený prístup: cez VPN (bez VPN len voľne dostupný obsah)

Voľne dostupný obsah:

  • články publikované v režime Open Access (otvorený prístup)
  • všetok obsah po 6 mesiacoch od publikovania

Poskytovateľ: Accucoms (via CVTI SR)

 

Všetky aktuálne skúšobné prístupy nájdete na stránke Elektronické zdroje > Skúšobné prístupy