Od stredy 2.9.2020 predlžuje knižnica prevázkové hodiny. Pre používateľov budú k dispozícii naďalej iba priestory Požičovne na 2. poschodí cez pracovné dni od 8:00 do 15:30. Pobočka SEK v Košiciach bude otvorená každý pracovný deň od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:30. 

Od soboty 26. septembra 2020 vrátane bude Požičovňa otvorená aj počas sobôt od 7:30 do 15:00.

Are you looking into ways how to improve your scholarly journal? What areas of improvement are you looking at and what are the challenges to be overcome? Do you have sufficient information to professionally manage your journal?

Od pondelka 20.7.2020 do 31.8.2020 je knižnica otvorená v režime letných prázdnin. Pre používateľov sú k dispozícii iba priestory Požičovne na 2. poschodí cez pracovné dni od 8:00 do 13:00. V predsviatočný pondelok 31.8. bude knižnica otvorená.

Spoločnosť Charlesworth Group ponúka mimoriadne série bezplatných 15-minútových webinárov v angličtine na podporu dištančného vzdelávania a samoštúdia pre doktorandov a začínajúcich vedcov. Účastníci majú možnosť získať certifikát o absolvovaní kurzu.