From Monday, 5 October 2020, the library will be open in a modified semestral mode. Complete opening hours >

The library is open to employees and students of the University of Economics, as well as to the professional and lay public.

>> Measures and recommendations for the operation and provision of services of the Slovak Economic Library valid from 26 September 2020 <<

Last update: 23 October 2020 10:08 am

Výpožičná doba na literatúru zapožičanú pred pandemickým obdobím sa automaticky predlžuje do 30.9.2020.

SEK nebude účtovať žiaden poplatok za omeškanie z dôvodu neodovzdania literatúry do tohto termínu.

Do 31. októbra 2020 potrvá skúšobný prístup ku kompletnému obsahu časopisu Proceedings of the National Academy of Science (PNAS), ktorý je oficiálnym časopisom Národnej akadémie vied (NAS) Spojených štátov amerických s globálnym rozsahom s vysokým impaktom.

Od pondelka 28. septembra 2020 otvárame Časopiseckú aj Všeobecnú študovňu. Spolu s Požičovňou budú otvorené cez pracovné dni od 8:00 do 15:30. Od pondelka 5. októbra 2020 bude celá knižnica otvorená cez pracovné dni od 8:00 do 18:00. V sobotu bude knižnica zatvorená.*