Na základe aktuálneho opatrenia rektora je od 10.3.2020 do odvolania knižnica ZATVORENÁ. Vzniknuté dlhy za výpožičky a žiadanky budú odpustené.

Knižnica v tomto období zabezpečuje komunikáciu elektronickou formou. E-mailové adresy nájdete v kontaktoch.

Aj v tejto mimoriadnej situáci je možné ďalej sa vzdelávať a uskutočňovať výskum. Prístup k elektronickej odbornej literatúre poskytujeme v maximálnom možnom rozsahu.

Dear freshmen, let us take you for a short tour of the Slovak Economic Library. We'll show you the Lending Department where you can sign up, the Coworking Area where you can spend your time even without registration, and look back and forth behind the scenes. For a step-by-step guide to using our library, read our article First time in the Library.

 

 

Statista is one of the world’s largest statistics and market data platforms with access to more than 1.5 million statistics, forecasts, dossiers, reports and infographics on 80,000 topics from more than 22,500 sources.

Oxford University Press offers three trial accesses during the summer term of the academic year 2018/2019:

  • Oxford Research Encyclopedias (until 11 March 2019)
  • Oxford Handbooks Online (until 11 April 2019)
  • Oxford Journals Collection (until 11 May 2019)