Do 15.2.2018 potrvá bezplatný prístup k samostatnej databáze EconLit with Full Text na platforme EBSCOhost, ktorá obsahuje plné texty, bibliografické údaje a abstrakty svetovej ekonomickej literatúry vrátane kníh, dizertačných prác atď. Z vyše 700 časopisov je 500 plnotextových.

Všetky aktuálne skúšobné prístupy nájdete na stránke Elektronické zdroje > Skúšobné prístupy

EBSCO EconLit with fulltext 2018 2 15 v2