Evidencia publikačnej činnosti a ohlasov v SEK (PDF)

Informácie o procese evidencie publikačnej činosti a ohlasov v Slovenskej ekonomickej knižnici určené najmä pre začínajúcich autorov, kontaktné osoby na fakultách, ale aj všetkých publikujúcich autorov na Ekonomickej univerzite v Bratislave.

  • Legislatívne a administratívne usmernenia pred zaevidovaním
  • Evidencia do knižnično-informačného systému SEK a do informačného systému CVTI SR CREPČ2
  • Formálna a obsahová kontrola zaevidovaných publikácií v CVTI SR, zmena kategorizácie a možnosti podania opravných prostriedkov

 

Dôležité usmernenia pre EPCA podľa Metodických pokynov za vykazovacie obdobie 2021 (PDF)