Prístupový link: https://ebookcentral.proquest.com/lib/euba-ebooks/

 • Prístup z univerzitnej siete NetEU (vrátane PHF, wifi a internátov): automaticky bez registrácie/prihlasovania
 • Vzdialený prístup (mimo univerzitnej siete NetEU): cez VPN pre študentov a zamestnancov EU v Bratislave; bez VPN pozri nižšie

Platforma umožňuje prístup k plným textom multiodborovo zameranej databázy obsahujúcej vyše 40 000 odborných a vedeckých kníh z kolekcie Academic Complete. (E-knihy sú prístupné aj z platformy ProQuest.)

 • Využiť môžete vyhľadávanie alebo prehliadanie po odboroch.
 • Obsahuje knihy z kolekcie Business & Economics vydavateľstva MIT Press (361 kusov), Oxford University Press (521), de Gruyter (962), Harvard University Press (145), Springer (841), tiež knihy v češtine.
 • Dostupná je multiodborová kolekcia kníh s otvoreným prístupom Open Access Complete od vedeckých a univerzitných vydavateľstiev (cca 2 400 titulov prevažne v angličtine, nemčine a francúzštine).
 • Neprihláseným používateľom umožňuje čítanie knihy online.
 • S vlastným kontom do Ebook Central umožní stiahnuť kapitolu alebo celú knihu vo formáte PDF/epub alebo ukladať knihy do Knihovničky (Bookshelf). Konto do Ebook Central (pôvodne ebrary) je odlišné od hlavného proquestového konta My Research

Tréning a podpora:

Vzdialený prístup bez použitia VPN:

 • Získate ho automaticky po registrácii vlastného konta Ebook Central.
  • Registrácia musí prebehnúť z prostredia EUBA (alebo cez VPN) a trvá minútu. Registračný link je platný len z akademickej siete EUBA.
  • Ak nemáte možnosť navštíviť EUBA, účet vám môže administrátor zriadiť nadiaľku. Napíšte emailovú žiadosť na kontakt v zelenom boxe naspodku stránky, v ktorej uvediete svoj preferovaný registračný email (univerzitný alebo súkromný).
  • S vlastným kontom môžete využívať výhody Knihovničky (Bookshelf).

Producent:  ProQuest (súčasť Clarivate)

Podmienky používania: Pravidlá využívania e-zdrojov NISPEZ

Licencia: Centrum vedecko-technických informácií SR, projekt NISPEZ

 

Kontakt:

Elektronické informačné zdroje

Mgr. Bronislava Senčáková

02/6729 1614

bronislava.sencakova@euba.sk