Načítavam stránku...
Registrácia a výpožičné službyUčitelia a zamestnanci EU*Študenti EUOstatní
Registráciabezplatne2,00 €5,00 €
Dočasný preukaz používateľa (3 mesiace)bezplatne2,00 €2,00 €
Vystavenie duplikátu preukazu používateľabezplatnebezplatne10,00 €
Manipulačný poplatok pri zmene registračnej kartybezplatne0,50 €1,50 €
Predĺženie registrácie (na 1 rok)bezplatne0,50 €2,50 €
Zmena heslabezplatne0,50 €0,50 €
Rezervovanie dokumentu (za každý dokument)bezplatne0,50 €0,50 €

 

Rešeršné služby**

Rešerše z online katalógu SEKUčitelia a zamestnanci EU*Študenti EUOstatní
Základný poplatok***bezplatne2,00 €7,00 €
Poplatok za 1 záznambezplatne0,20 €0,20 €
Tlačený výstup (1 strana A4)bezplatne0,10 €0,10 €

 

Rešerše z elektronických informačných zdrojovUčitelia a zamestnanci EU*Študenti EUOstatní
Základný poplatok***bezplatne4,00 €12,00 €
Tlačený výstup (1 strana A4)bezplatne0,10 €0,10 €

* Študenti interného doktorandského štúdia EU sú posudzovaní ako zamestnanci EU.

** V prípade záujmu je k dispozícii konzultačná služba, ktorá poskytne základnú podporu pre prácu s informačnými zdrojmi.

*** Základný poplatok za rešerš uhradí žiadateľ i v prípade rešerše s nulovým výsledkom.

 

Sankčné poplatky****

Nedodržanie výpožičnej lehoty (za každý dokument)
1. upomienka0,80 €
2. upomienka1,60 €
3. riaditeľská upomienka4,00 €
pokus o zmier5,00 €
súdna upomienka7,00 €

 

Strata, nenávratné poškodenie dokumentu
Manipulačný poplatok3,00 €
+ náhrada dokumentupodľa čl. 12 Knižničného a výpožičného poriadku

 

Čiastočné poškodenie dokumentu
Manipulačný poplatok2,00 €
+ oprava čiastočne poškodeného dokumentupodľa čl. 12 Knižničného a výpožičného poriadku
Poškodenie čiarového kódu2,00 €

 

Iné poplatky
Nevyzdvihnutie vyžiadaného dokumentu0,50 €
Strata kľúča od odkladacej skrinky7,00 €
Zisťovanie neohlásených zmien v údajoch používateľa
(neoznámenie zmeny mena, adresy, čísla občianskeho preukazu, resp. cestovného pasu)
4,00 €

**** Sankčné poplatky sa vzťahujú na všetky kategórie používateľov.

Upozornenie: V prípade, ak dlh používateľa voči SEK je vyšší ako 7€, až do vyrovnania jeho podlžnosti sa používateľovi neposkytujú žiadne služby SEK.

 

Medziknižničná výpožičná služba (MVS, MMVS)

Poplatky pre registrovaných používateľov SEK
Výpožička dokumentupodľa poplatkov fakturovaných dodávateľskou knižnicou
Nedodržanie výpožičnej lehoty
Poškodenie dokumentu
Strata dokumentu

 

Poplatky pre iné knižnice

Výpožička originálu dokumentubezplatne
Nedodržanie výpožičnej lehotypodľa Cenníka SEK, časť sankčné poplatky

Cenník je platný od 21.9.2011.

Ceny uvedené v cenníku sú vrátane DPH.