Zodpovedanie najrôznejších bežných a odborných otázok:

  • informácie o katalógoch, databázach a službách knižnice a o spôsoboch ich využívania
  • navigácia v systéme študovní
  • odborné konzultácie pri vyhľadávaní relevantných informačných zdrojov

Kontakt:

pracovníci v knižnično-informačných servisoch

 sek.oss@euba.sk