Rýchla navigácia

SEK e-kompas prístupu k univerzitným e-zdrojom 2021
E-kompas prístupu k univerzitným e-zdrojom
(kliknutím na obrázok sa dostanete na čitateľnú verziu)

Katalóg knižnice

  • Stručný sprievodca (september 2023)
  • Čo sa v našom katalógu nachádza, ako v ňom vyhľadávať, konkrétne príklady vyhľadávania, ako si zjednodušiť citovanie pomocou citačného manažéra. Katalóg je verejne prístupný, takže vyhľadávanie (rešeršovanie) je dostupné pre každého, aj neregistrovaného používateľa.
  • Videonávod vznikol v októbri 2020 ako súčasť online prednášky Slovenskej ekonomickej knižnice pre študentov bakalárskeho stupňa Obchodnej fakulty EU v Bratislave.
  • Upozornenie: Virtuálna študovňa EUBA (alebo Digitálna knižnica) je zrušená od 1.1.2021 (čas vo videu 8:40 – 10:23).

 

Externé e-zdroje

 

Scopus

  • Stručný sprievodca (október 2023)
  • Čo je Scopus, predstavenie platformy, čo je CiteScore, SJR, SNIP a h-index, obsah v režime open access, identifikátory autora ORCID a Scopus ID.

 

Web of Science

  • Stručný sprievodca (október 2023)
  • Predstavenie platformy, čo je impakt faktor (IF) a h-index, obsah v režime open access, identifikátory Researcher ID a ORCID.

 

Webináre

Termíny blížiacich sa vybraných bezplatných webinárov nájdete v Aktualitách. Po termíne konania býva zvyčajne dostupný záznam a prezentácia.