Webináre

Termíny blížiacich sa vybraných bezplatných webinárov nájdete v Aktualitách. Po termíne konania býva zvyčajne dostupný záznam a prezentácia.