Prístupový link: https://www.nature.com/

  • Prístup z univerzitnej siete NetEU (vrátane PHF, wifi a internátov): automaticky bez registrácie/prihlasovania
  • Vzdialený prístup (mimo univerzitnej siete NetEU): cez VPN pre študentov a zamestnancov EU v Bratislave; bez VPN pozri nižšie

Multiodborový časopis Nature vychádza od roku 1869 a patrí k najprestížnějším a najcitovanejším vedeckým časopisom na svete.

Na portáli nature.com sú dostupné aj desiatky ďalších časopisov vydavateľstva Springer, ako napríklad Nature Computational ScienceNature CommunicationsNature Communications PsychologyNature Climate ChangeNature CitiesNature EnergyScientific Data. Kompletný prehľad je dostupný cez odkaz View all journals vpravo hore.

Producent: Springer, Švajčiarsko

Podmienky používania: Pravidlá využívania e-zdrojov NISPEZ

Licencia: Centrum vedecko-technických informácií SR, projekt NISPEZ

 

Kontakt:

Elektronické informačné zdroje

Mgr. Bronislava Senčáková

02/6729 1614

bronislava.sencakova@euba.sk