Antiplagiátorský systém je podporný nástroj na kontrolu originality v porovnaní s inými textmi, ktoré sú uložené v databáze alebo voľne prístupné na internete. Systém upozorní na potenciálnu zhodu vyjadrenú vo forme percentuálnej podobnosti práce. Interpretáciu výsledku kontroly a rozhodnutie, či ide o plagiát alebo originál, však musí vyhodnotiť človek.

Nástroje na zistenie podobnosti textu dostupné na EU v Bratislave:

 

Turnitin Feedback Studio >>

Služba na kontrolu podobnosti seminárnych prác, ich hodnotenie a poskytovanie spätnej väzby študentom v textovom a zvukovom formáte.

 • Používanie: webové rozhranie Turnitin (CIT pripravuje integráciu do Moodle)
 • Cieľová skupina: v pilotnej fáze sú zapojení vybraní pedagógovia EU v Bratislave vyučujúci predmety s hodnotenými seminárnymi prácami
 • Cieľové dokumenty: v pilotnej fáze výlučne seminárne práce v konečnej podobe, a to v slovenčine, angličtine alebo inom cudzom jazyku
 • Všetky nahrané dokumenty sa ukladajú do globálnej porovnávacej databázy Turnitin.
 • Výsledok kontroly je dostupný pedagógovi ihneď, po zhodnotení a poskytnutí spätnej väzby aj študentovi.

 

Turnitin Draft Coach >>

Pomôcka pri písaní práce, ktorá umožňuje autorovi pre vlastnú potrebu vykonať kontrolu podobnosti textu, citácií alebo anglickej gramatiky.

 • Používanie: doplnok v online verzii Microsoft Wordu
 • Cieľová skupina: študenti, doktorandi a pedagógovia EU v Bratislave
 • Cieľové dokumenty: seminárne alebo záverečné práce, články a iné výstupy publikačnej činnosti v ľubovoľnom stave rozpracovanosti, a to v slovenčine, angličtine alebo inom cudzom jazyku
 • Kontrolované dokumenty sa neukladajú do globálnej porovnávacej databázy Turnitin.
 • Výsledok kontroly je dostupný ihneď a to iba autorovi textu.

 

Crossref Similarity Check (v2) >>

Služba pre vydavateľské pracoviská EU v Bratislave na kontrolu podobnosti prijatých autorských rukopisov.

 • Používanie: webové rozhranie Crossref-Turnitin
 • Cieľová skupina: Vydavateľské pracoviská (redakcie) na EU v Bratislave. Povinné pre redakcie prideľujúce Crossref-DOI, odporúčané pre redakcie neprideľujúce DOI.
 • Cieľové dokumenty: prijaté autorské rukopisy (články, zborníkové state, knižné kapitoly atď.), a to v slovenčine, angličtine alebo inom cudzom jazyku
 • Kontrolované dokumenty sa neukladajú do globálnej porovnávacej databázy iThenticate.
 • Výsledok kontroly je dostupný pracovníkovi redakcie ihneď. Správu o podobnosti je možné poslať autorovi vo formáte PDF.

 

Súvisiace odkazy