SEK poskytuje výpožičné služby registrovaným používateľom v Požičovni, vo Všeobecnej študovni, v Časopiseckej študovni a v Pobočke SEK v Košiciach.

 

Absenčné

  • výpožička kníh „domov“ (mimo priestorov SEK)

Absenčné výpožičky sa realizujú len prostredníctvom katalógu knižnice. V zázname o publikácii je uvedená informácia o jej dostupnosti: kde sa nachádza, či je voľná (môžete si ju požičať), vypožičaná (môžete si ju rezervovať) alebo dostupná len prezenčne (v študovniach, na pracoviskách EU).

Následne je možné zadať ŽIADANKU. Ak titul nie je voľný, dá sa za poplatok rezervovať. Pre zadanie žiadanky alebo rezervácie je potrebné sa v katalógu prihlásiť.

Počty žiadaniek sú limitované na maximálne15 žiadaniek za deň, naraz môže mať používateľ absenčne vypožičaných najviac 30 dokumentov.

Za nevyzdvihnutie objednaných kníh sa účtuje poplatok 0,50 € za každú knihu.

Prezenčné

  • výpožička len v používateľských priestoroch SEK  

Na prezenčné štúdium sú dostupné dokumenty s výpožičnou dobou NULA. Sú to dokumenty v študovniach a dokumenty, ktoré na vyžiadanie prinesieme z centrálneho skladu SEK do Požičovne (zviazané ročníky periodík, historický fond).

Kontakt:

Oddelenie knižnično-informačných služieb

 02/6729 1263, 02/6729 1247

sek.oss@euba.sk