Publikácie

 

Registre, portály

 

Citačné databázy

  • Vyhľadávanie citácií v databáze Web of Science (1985 - súčasnosť)
  • Vyhľadávanie citácií v databáze Scopus (1996 - súčasnosť)

 

Karentované časopisy