4. poschodie – 4D – budova Výučba 1

Fond

voľný prístup k tematicky uloženému fondu študovne

 • vysokoškolské učebnice a skriptá
 • balíček e-učebníc vydavateľstva Ekonóm (na dvoch počítačoch s čítačkou e-kníh Smarteca)
 • slovenské a zahraničné monografie
 • zborníky
 • štatistické prehľady a ročenky
 • encyklopédie a slovníky
 • zbierky zákonov
 • dokumenty OECD
 • dokumenty Medzinárodného menového fondu
 • dokumenty Svetovej banky

 (orientačný plán usporiadania dokumentov vo Všeobecnej študovni)

Poskytované služby

 • prezenčné výpožičné služby
 • konzultačné služby

  

Technické vybavenie

Kontakt:

Všeobecná študovňa

02/6729 1494

sek.oss@euba.sk