4. poschodie – 4D – budova Výučba 1

V priestoroch Všeobecnej študovne sa nachádza Európske dokumentačné centrum.

Fond

voľný prístup k tematicky uloženému fondu študovne

  • vysokoškolské učebnice a skriptá
  • balíček e-učebníc vydavateľstva Ekonóm (na dvoch počítačoch so softvérovou čítačkou e-kníh Smarteca)
  • slovenské a zahraničné monografie
  • zborníky
  • štatistické prehľady a ročenky
  • encyklopédie a slovníky
  • zbierky zákonov
  • dokumenty OECD
  • dokumenty Medzinárodného menového fondu
  • dokumenty Svetovej banky

Orientačný plán

Publikácie sú usporiadané tematicky podľa systematiky, napríklad 33 – Ekonómia. Ekonomické vedy alebo 339.138 – Marketing.

Orientačný plán Všeobecnej študovne SEK

Poskytované služby

Technické vybavenie

Kontakt:

Všeobecná študovňa

02/6729 1494

sek.oss@euba.sk