Slovenská ekonomická knižnica Ekonomickej univerzity v Bratislave

Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava

Sekretariát: 02/6729 1613, sek@euba.sk

 

MenoTelefónE-mail

Mgr. Jitka Kmeťová

riaditeľka knižnice

02/6729 1150 jitka.kmetova@euba.sk

Útvar riaditeľa

Mgr. Andrea Pitoňáková

systémová podpora

02/6729 1466 andrea.pitonakova@euba.sk

Alena Oslejová

sekretariát

02/6729 1613 alena.oslejova@euba.sk

Mgr. Bronislava Senčáková

elektronické informačné zdroje

registrácia DOI

antiplagiátorské nástroje

02/6729 1614

bronislava.sencakova@euba.sk

sek.eiz@euba.sk

doi@euba.sk

turnitin@euba.sk

Oddelenie informačných zdrojov

Mgr. Ladislava Katrincová

vedúca oddelenia

02/6729 1358

ladislava.katrincova@euba.sk

sek.bio@euba.sk

Rešeršné služby

02/6729 1362 sek.bio@euba.sk
Edita Behulová 02/6729 1148 edita.behulova@euba.sk

Mgr. Eva Čechová

evidencia publikačnej činnosti a ohlasov
(FMV, NHF, PHF)

02/6729 1376 eva.cechova@euba.sk

Mgr. Viktor Fečkan

Európske dokumentačné centrum

registrácia DOI

antiplagiátorské nástroje

02/6729 1476

viktor.feckan@euba.sk

sek.edc@euba.sk

doi@euba.sk

turnitin@euba.sk

Mgr. Martina Filová 02/6729 1379 martina.filova@euba.sk
PhDr. Vladimír Gašparík 02/6729 1131 vladimir.gasparik@euba.sk
Ing. Zuzana Gejdošová 02/6729 1475 zuzana.gejdosova@euba.sk
Ing. Zuzana Gregušová 02/6729 1362 zuzana.gregusova@euba.sk

Mgr. Margita Haláková

akvizícia periodík

02/6729 1140

margita.halakova@euba.sk

sek.aks@euba.sk

Ing. Martina Hrončáková 02/6729 1265 martina.hroncakova@euba.sk

Bc. Marek Kubinec

záverečné práce

02/6729 1244 marek.kubinec@euba.sk

Mgr. Michaela Matejková

evidencia publikačnej činnosti a ohlasov
(FAJ, FHI, FPM, OF)

02/6729 1311 michaela.matejkova@euba.sk
Mgr. Veronika Mesterová 02/6729 1243 veronika.mesterova@euba.sk

Mgr. Ľubica Mravíková

akvizícia kníh

02/6729 1216

lubica.mravikova@euba.sk

sek.akk@euba.sk

Mgr. Bc. Stela Štrompachová 02/6729 1384 stela.strompachova@euba.sk

Oddelenie knižnično-informačných služieb

Mgr. Dagmar Dinková

vedúca oddelenia

02/6729 1247

dagmar.dinkova@euba.sk

sek.oss@euba.sk

Požičovňa & Tímovka

(2. p.)

02/6729 1263 sek.oss@euba.sk

Časopisecká študovňa

(3. p.)

02/6729 1324

Všeobecná študovňa

(4. p.)

02/6729 1494
Ing. Katarína Bereczová 02/6729 1494 katarina.bereczova@euba.sk
Mária Kralovičová 02/6729 1263 maria.kralovicova@euba.sk
Peter Lezo 02/6729 1190 peter.lezo@euba.sk
Jana Mareková 02/6729 1324 jana.marekova@euba.sk

Mgr. Zdenka Mináriková

Archív publikačnej činnosti (3. p.)

02/6729 1301 zdenka.minarikova@euba.sk
Eva Okrucká 02/6729 1279 eva.okrucka@euba.sk
Helena Pinďurová 02/6729 1190 helena.pindurova@euba.sk
RNDr. Zuzana Randáková 02/6729 1324 zuzana.randakova@euba.sk
Monika Ráczová 02/6729 1494 monika.raczova@euba.sk
Drahomíra Slatinová 02/6729 1263 drahomira.slatinova@euba.sk

Renáta Smolárová

medziknižničná služba

02/6729 1239

renata.smolarova@euba.sk

sek.mvs@euba.sk

Pobočka SEK v Košiciach (info)

Iveta Marjaková

vedúca pobočky

iveta.marjakova@euba.sk
Ing. Alica Novotná 055/722 3263 alica.novotna@euba.sk