Načítavam stránku...

Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava

tel.: 02/6729 1613

e-mail: sek@euba.sk

 

UPOZORNENIE! Z dôvodu problémov telefónnej ústredne sa v súčasnosti do knižnice nedovoláte. Na komunikáciu použite mailové kontakty uvedené pre jednotlivé pracoviská alebo pracovníkov knižnice. Predpokladaný termín vyriešenia situácie je 25.7.2019. Za pochopenie ďakujeme.

 

MenoTelefónE-mail

Mgr. Jitka Kmeťová

riaditeľka knižnice

02/6729 1414

02/6729 1150

Jitka.Kmetova@euba.sk

Útvar riaditeľa

Mgr. Andrea Pitoňáková

systémová podpora

02/6729 1466Andrea.Pitonakova@euba.sk

Alena Oslejová

sekretariát

02/6729 1613Alena.Oslejova@euba.sk

Oddelenie informačných zdrojov

Mgr. Ladislava Katrincová

vedúca oddelenia

02/6729 1358

Ladislava.Katrincova@euba.sk

sek.bio@euba.sk

Edita Behulová02/6729 1148Edita.Behulova@euba.sk
Mgr. Eva Čechová02/6729 1376Eva.Cechova@euba.sk
Ing. Jana Dolgošová02/6729 1476Jana.Dolgosova@euba.sk
Ing. Zuzana Gejdošová02/6729 1475Zuzana.Gejdosova@euba.sk

Mgr. Margita Haláková

akvizícia periodík

02/6729 1140, 1442

Margita.Halakova@euba.sk

sek.aks@euba.sk

Bc. Marek Kubinec

záverečné práce

02/6729 1244Marek.Kubinec@euba.sk
Mgr. Michaela Matejková02/6729 1362Michaela.Matejkova@euba.sk

Mgr. Veronika Mesterová

evidencia publikačnej činnosti

evidencia ohlasov

02/6729 1311Veronika.Mesterova@euba.sk

Mgr. Ľubica Mravíková

akvizícia kníh

02/6729 1216

Lubica.Mravikova@euba.sk

sek.akk@euba.sk

Ing. Silvia Némethová02/6729 1265Silvia.Nemethova@euba.sk
Mgr. Mária Petrovitsová02/6729 1379Maria.Petrovitsova@euba.sk

Mgr. Bronislava Senčáková

elektronické informačné zdroje

02/6729 1131Bronislava.Sencakova@euba.sk

Oddelenie knižnično-informačných služieb

Mgr. Dagmar Dinková

vedúca oddelenia

02/6729 1247

Dagmar.Dinkova@euba.sk

sek.oss@euba.sk

Požičovňa

(2. p.)

02/6729 1263sek.oss@euba.sk

Časopisecká študovňa

(3. p.)

02/6729 1324-

Všeobecná študovňa

(4. p.)

02/6729 1494-
Anna Bernáthová02/6729 1324Anna.Bernathova@euba.sk

 

medziknižničná služba

02/6729 1247

sek.mvs@euba.sk

Mgr. Miroslav Jašek02/6729 1494Miroslav.Jasek@euba.sk
Mária Kralovičová02/6729 1263Maria.Kralovicova@euba.sk

Mgr. Zdenka Mináriková

Archív publikačnej činnosti

02/6729 1301Zdenka.Minarikova@euba.sk
Eva Okrucká02/6729 1279Eva.Okrucka@euba.sk
Štefánia Palkovičová02/6729 1324Stefania.Palkovicova@euba.sk
Ján Pažitný02/6729 1190Jan.Pazitny@euba.sk
Helena Pinďurová02/6729 1190Helena.Pindurova@euba.sk
Monika Ráczová02/6729 1494Monika.Raczova@euba.sk
Drahomíra Slatinová02/6729 1263Drahomira.Slatinova@euba.sk
Renáta Smolárová02/6729 1263Renata.Smolarova@euba.sk

Pobočka SEK v Košiciach

Ing. Alica Novotná-Alica.Novotna@euke.sk
Iveta Marjaková-Iveta.Marjakova@euke.sk