Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava

tel.: 02/6729 1613

e-mail: sek@euba.sk

MenoTelefónE-mail

Mgr. Jitka Kmeťová

riaditeľka knižnice

02/6729 1414

02/6729 1150

Jitka.Kmetova@euba.sk

Útvar riaditeľa

Mgr. Andrea Kondisová 02/6729 1466 Andrea.Kondisova@euba.sk
Alena Oslejová 02/6729 1613 Alena.Oslejova@euba.sk
Ing. Miriam Vertaľová 02/6729 1614 Miriam.Vertalova@euba.sk

Oddelenie informačných zdrojov

Mgr. Iveta Pleceniková

vedúca oddelenia

02/6729 1358 Iveta.Plecenikova@euba.sk
Mgr. Alexandra Barányiová 02/6729 1362 Alexandra.Baranyiova@euba.sk
Edita Behulová 02/6729 1148 Edita.Behulova@euba.sk
Ing. Jana Dolgošová 02/6729 1476 Jana.Dolgosova@euba.sk
Mgr. Mária Gaššová 02/6729 1384 Maria.Gassova@euba.sk
Ing. Zuzana Gejdošová 02/6729 1475 Zuzana.Gejdosova@euba.sk
Mgr. Margita Haláková 02/6729 1140, 1442 Margita.Halakova@euba.sk
Mgr. Ladislava Horváthová 02/6729 1376 Ladislava.Horvathova@euba.sk
Ing. Martina Hrončáková 02/6729 1244 Martina.Hroncakova@euba.sk
Mgr. Veronika Mesterová 02/6729 1311 Veronika.Mesterova@euba.sk
Mgr. Ľubica Mravíková 02/6729 1216 Lubica.Mravikova@euba.sk
Ing. Silvia Némethová 02/6729 1265 Silvia.Nemethova@euba.sk
Mgr. Mária Petrovitsová 02/6729 1379 Maria.Petrovitsova@euba.sk
Mgr. Bronislava Senčáková 02/6729 1131 Bronislava.Sencakova@euba.sk

Oddelenie knižnično-informačných služieb

Božena Černá

vedúca oddelenia

02/6729 1258 Bozena.Cerna@euba.sk
Anna Bernáthová 02/6729 1324 Anna.Bernathova@euba.sk
Mgr. Tatiana Gaplovská 02/6729 1263 Tatiana.Gaplovska@euba.sk
Bc. Andrea Kopčová 02/6729 1239 Andrea.Kopcova@euba.sk
Mária Kralovičová 02/6729 1263 Maria.Kralovicova@euba.sk
Bc. Marek Kubinec 02/6729 1494 Marek.Kubinec@euba.sk
Mgr. Zdenka Mináriková 02/6729 1301 Zdenka.Minarikova@euba.sk
Eva Okrucká 02/6729 1279 Eva.Okrucka@euba.sk
Štefánia Palkovičová 02/6729 1324 Stefania.Palkovicova@euba.sk
Ján Pažitný 02/6729 1190 Jan.Pazitny@euba.sk
Helena Pinďurová 02/6729 1190 Helena.Pindurova@euba.sk
Monika Ráczová 02/6729 1494 Monika.Raczova@euba.sk
Drahomíra Slatinová 02/6729 1263 Drahomira.Slatinova@euba.sk

Pobočka SEK v Košiciach

Ing. Alica Novotná - Alica.Novotna@euke.sk
Iveta Marjaková - Iveta.Marjakova@euke.sk
FaLang translation system by Faboba