Kto sa môže stať používateľom knižnice?

Každý občan, ktorý dovŕši 15 rokov a je držiteľom platného občianskeho preukazu.

 

Ako si objednám knihy?

Ako registrovaný používateľ SEK si zadávate žiadanku na knihy cez online katalóg. Pri zadaní žiadanky musíte zadať číslo preukazu používateľa, prípadne číslo identifikačnej karty a heslo.

 

Aké mám heslo?

Pri zápise do knižnice si každý používateľ zadá ľubovolné heslo, ktoré sa skladá z 8 znakov - kombinácia abecedno-číslicová. Toto heslo je kryptované. Ak zabudnete heslo, bude Vám za poplatok zmenené.

 

Kedy si môžem prísť pre objednané knihy?

Po zadaní žiadanky cez online katalóg si môžete objednané knihy vyzdvihnúť po 30 min. – 1 hod., najneskôr však do druhého dňa do konca prevádzkových hodín. Lehota platí pre bežné pracovné dni, knihy objednané v piatok je možné vyzdvihnúť aj v pondelok.

 

Ako si môžem predĺžiť výpožičku knihy?

Prolongácia (predĺženie výpožičnej lehoty) vypožičaných dokumentov je možná iba 5 dní pred uplynutím výpožičnej lehoty, a to:

Knihy, ktoré majú prekročenú výpožičnú lehotu alebo sú žiadané inými používateľmi (je na ne rezervácia), sa nedajú elektronicky predĺžiť.

 

Kde nájdem žiadaný dokument, ktorý nie je k dispozícii na absenčnú výpožičku?

Ak dokument nie je voľný na vypožičanie, v detailnom zobrazení záznamu v katalógu je uvedené umiestnenie (dislokácia), kde sa dokument nachádza.

V študovniach SEK sú dokumenty voľne dostupné na regáloch, kde sú uložené tematicky podľa systematického triedenia.

 

Čo znamená, že dokument je len na prezenčnú výpožičku?

Dokument sa dá študovať iba v priestoroch knižnice.

 

Prečo sa nemôžem prihlásiť do online katalógu napriek tomu, že udávam správne číslo preukazu a heslo?

Skontrolujte si, či ste číslo uvedené na preukaze napísali bez medzier. Osobné heslo musíte zapísať v takej forme, ako ste ho nahlásili v požičovni pri registrácii.

Ak ste urobili 3 nesprávne pokusy za sebou, Váš účet sa na 30 minút zablokuje. Potom sa skúste prihlásiť znova. Ak sa prihlásenie nepodarí, musíte osobne navštíviť Požičovňu