EBSCO Discovery Service

Vyhľadávanie v databázach EU v Bratislave

 

5 dôvodov PREČO pracovať s EDS

1. jedno vyhľadávanie naraz vo všetkých databázach prístupných na EU v Bratislave vrátane katalógu SEK

2. prehľadné a intuitívne vyhľadávacie rozhranie

3. vysoká relevantnosť vyhľadaných záznamov

4. jednoduchý a rýchly prístup k plným textom a ich sťahovanie

5. možnosť automatického generovania bibliografických citácií prostredníctvom nástroja Citace.com

PRÍSTUP ˃ http://eds.euba.sk

 

Stručný návod na prácu s EDS

 

Kontakt:

Elektronické informačné zdroje

Mgr. Bronislava Senčáková

02/6729 1614

bronislava.sencakova@euba.sk