Publikovanie v režime otvoreného prístupu (open access, OA) umožňuje okamžitý, bezplatný, neobmedzený a trvalý prístup k vedeckým informáciám. Keďže čitatelia publikácie v režime OA majú prístup bezplatný, publikovanie v režime OA sa často spája s poplatkami za spracovanie článkov (article proccessing charge, APC) alebo poplatkami za spracovanie kníh (book proccessing charge, BPC), ktoré požadujú vydavatelia od autorov. Zaužívaný model predplatného pomocou licenčnej zmluvy sa v súvislosti s tým mení na model transformačnej zmluvy.

 

Ako publikovať formou otvoreného prístupu

 

Kontaktná kancelária pre Open Access na CVTI SR

Od roku 2016 slúži ako národný koordinátor a metodik pre oblasť otvorenej vedy na Slovensku. Vedie zoznam slovenských OA časopisov a venuje sa poskytovaniu informácií (publikácie), vzdelávacím aktivitám (webináre (s archívom), podujatia, kurzy).

 

Ak hľadáte zdroje publikované v režime OA, navštívte stránku Otvorený prístup / Open access v časti Elektronické zdroje.